Fortnox Användarstöd

Skapa nya lönearter

I Fortnox Lön finns det en möjlighet att ändra och redigera i lönearter för att få lönearter som stämmer överens med det aktuella kollektivavtal som företaget arbetar efter. Att kunna förändra lönearter i Fortnox Lön ger ny flexibilitet och större möjligheter för programmet att anpassa sig till specifika och unika regler och undantag som kan förekomma i diverse avtal. Du kan ändra direkt i den standardlöneartstabell du använder om det är ändringar som gäller för alla anställda. Om du vill göra ändringar som bara berör vissa anställda så kopierar du en löneartstabell, ändrar i lönearterna och kopplar sedan löneartstabellen till de anställda. Öppna lönearter i Fortnox.


Ändra löneart

För att göra ändringar på en eller flera lönearter i programmet klickar du på register uppe till höger i programmet välj sedan Lönearter och koder. Här ser du en lista på de lönearter som finns för de olika personaltyperna.

l_neartsregister.PNG

De ändringar man kan göra är följande:

  • Benämning
  • Aktiv ja/nej
  • Använd datum
  • Formler
  • Registrering
  • Grundande för Fora/Collectum
  • Påverka kompsaldo

Du kan söka upp den lönearten som du vill göra dina ändringar i, eller så kan du använda dig utav Utökad sökning för att hitta en löneart som ni kan använda er utav och ändra så den passar just ert behov.

ut_kad_s_kning.PNG

Klicka in dig på lönearten för att göra dina ändringar. Under fliken formler inne på lönearten kan du skriva in fasta värden eller en formel för att räkna ut ett belopps värde exempelvis. Till höger ser du formler och dess beskrivning som du kan använda dig utav.

formler.PNG

Under fliken Registrering kan du styra om lönearten ska tillåtas för användare med Lön Personlig. Registrera antal, Registrera belopp och Registrera summa kan man ställa in på Ja eller Nej beroende vilket fält man skulle vilja kunna redigera i direkt vid registrering eller på lönebeskedet.

När du gjort klart dina ändringar så klickar du på Spara nere till höger.
I listan kan du välja att filtrera fram de lönearter som är aktiva/inaktiva eller se vilka som benämningen ändrats på eller där man gjort fler ändringar.
Skulle det bli fel och du vill återställa en löneart så kan du använda dig av knappen Återställ nere till vänster.