Fortnox Användarstöd

Fakturatjänster - Inställningar

Under inställningarna för fakturering hittar du även inställningar för Fakturatjänster.

image5.png

 

Fakturatjänster - Bank- och bokföringsinställningar

Överst i dina bank- och bokföringsinställningar hittar du det konto hos din bank du valt att vi ska göra våra utbetalningar till. Om du vill byta utbetalningskonto, kontakta oss på finans@fortnox.se. Tänk på att vi behöver ett kontobevis om utbetalningen ska ske till ett bankkonto (till skillnad från bankgiro eller plusgiro).

image1.png

Under utbetalningsraden ser du vilken verifikationsserie vi bokför i hos dig. Det gäller för fakturor och utbetalningar från oss, samt eventuella överföringar du gör till klientmedelskontot.

image8.png

Om du vill att vi bokför dessa transaktioner i en egen serie, gå till Inställningar-Fakturering-Verifikationsserier och lägg till en ny serie. På bilden nedan har den nya serien FI skapats. Bocka i rutan för manuell kontering.

image6.png

Gå sedan tillbaka till bank- och bokföringsinställningarna och välj den nya serien i listan.

image11.png

Bokföringsinställningarna kommer därefter. Vi har förvalt några bokföringskonton som passar de flesta, men du kan ändra dem om du trivs bättre med andra konton.

image4.png

Är ditt företag till exempel inte momspliktigt, föreslår vi att du i rutan för bokföring av ingående moms istället väljer det konto du har i rutan för bokföring av avgifter.

image9.png

Fakturatjänster - Factoring

Om du har aktiverat fakturaköp via Aros Kapital eller fakturabelåning, ser du det här.
Vid fakturabelåning ser du även hur hög belåningsgrad du har per faktura, samt hur mycket du får låna totalt (beviljad kreditgräns).

image10.png

Den nedersta inställningar bestämmer hur en faktura som blir nekad för belåning ska hanteras:

  • Alltid: En faktura som nekas för belåning skickas alltid ut med fakturaservice direkt istället.
  • Aldrig: En faktura som nekas för belåning skickas aldrig ut med fakturaservice, utan väntar på att du ska hantera den manuellt.
  • Fråga först: En faktura som nekas för belåning ligger i fem dagar under Fakturering-Fakturatjänster-Åtgärd Krävs och väntar på att du ska välja huruvida den ska gå ut med fakturaservice eller ej. Om du inte gör något val, går fakturan därefter iväg med fakturaservice.

 

Fakturatjänster - Generella inställningar

Här ser du ditt klientnummer, som vi alltid är glada om du skriver med i mejl till oss.

Under klientnumret ser du vilka betalningsvillkor som är aktiverade för fakturatjänster. På bilden har valet gjorts att vi i första hand ska föreslå fakturaservice för kundfakturor utställda på 10 och 15 dagar, men att 20-dagarsfakturor ska få belåning som föreslagen tjänst när fakturan skickas med fakturatjänster.

image2.png

Fakturatjänster - Kontaktuppgifter

Här anger du hur du vill bli kontaktad angående fakturor du skickat med fakturatjänster. På den övre raden skriver du in hur vi kan kontakta dig, och på den nedre raden anger du de uppgifter som ska tryckas på fakturorna så att dina kunder kan kontakta dig.

image7.png

Fakturatjänster - Notifieringsinställningar

Här anger du i vilka fall du vill ha ett mejl från oss tre dagar innan en ny händelse gällande kundfakturor skickade med någon fakturatjänst.

image3.png