Felsökningsguide - Tekniskt fel i Arkivplats

Vi har identifierat en brist i en funktion i arkivplatsen gällande tillgång till mappar. Detta har resulterat i att en användare, genom en specifik sökning, har kunnat komma åt filer i mappar som ligger utanför användarens behörigheter i samma abonnemang.

Problemet är nu åtgärdat och användare med en bestämd behörighetsstruktur kommer enbart åt de mappar som man är tilldelad.

Vi beklagar det inträffade. Har några frågor, skicka gärna ett mejl till dataskydd@fortnox.se.