Fortnox Användarstöd

Bokföring med Fortnox Lager - Inkommande gods och matchning mot leverantörsfaktura

Exempel: Inleverans via inkommande gods, och matchning mot leverantörsfaktura

I detta exempel sker inleveransen via funktionen Inkommande gods, som finns tillgänglig i Lager Plus. Det inkommande godset matchas sedan mot en Leverantörsfaktura, vilket slutför lagerbokföringen.

Inleverans via inkommande gods kan ske med eller utan koppling till inköpsorder. Bokföringen fungerar på samma sätt oavsett.
Exemplet utgår från att de föreslagna kontona 1460, 4990, och 2995 används som standardinställningar.

I januari levererar jag in 10 st Artikel X via funktionen Inkommande gods. Inleveransen är kopplad till en inköpsorder där priset angetts till 500 kr/st.

Inleveransen bokförs automatiskt så här:

KONTO BENÄMNING DEBET KREDIT
1460 Lager av handelsvaror 5000,00  
2995 Preliminär skuld inkommet gods   5000,00

Detta ökar alltså mitt varulager med 5 000 kr, samtidigt som motsvarande belopp bokförs som en preliminär (kortfristig) skuld.

En vecka senare matchar jag inleveransen mot en leverantörsfaktura. Priset/st för artiklarna är på leverantörsfakturan 512kr.
Leverantörsfakturan bokför jag såhär:

KONTO BENÄMNING DEBET KREDIT
2440 Leverantörsskulder   6400,00
2641 Debiterad ingående moms 1280,00  
4011 Inköp av varor 5120,00  


I Lagerbokföringen görs nu automatiskt följande steg:
1. Bortbokning av det preliminära värdet från inkommande gods.

KONTO BENÄMNING DEBET KREDIT
1460 Lager av handelsvaror   5000,00
2995 Preliminär skuld inkommet gods 5000,00  

2. Definitivbokning av samma värde.

KONTO BENÄMNING DEBET KREDIT
1460 Lager av handelsvaror 5000,00  
4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)   5000,00

3. Kostnadsjustering till värdet enligt Leverantörsfakturan.

KONTO BENÄMNING DEBET KREDIT
1460 Lager av handelsvaror 120,00  
4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)   120,00

Efter bokföring av både Leverantörsfaktura och lagerförändringar så är det alltså bokfört en kostnad för inköp av varor på 4011 om 5 120kr, och 4990 har krediterats med samma belopp. Resultatpåverkan är därmed 0 kr.

När dessa artiklar sedan levereras ut från lagret (exempelvis i samband med försäljning) kommer kostnaden att tas upp genom att 1460 krediteras och 4990 debiteras.

Om exempelvis 1 av artiklarna hade levererats ut från lagret före matchningen så hade den utleveransen gjorts till en styckkostnad om 500kr, vilket var det preliminära värdet. Den automatiska lagerbokföringen hade då efter matchningen även skapat verifikat för att öka det utlevererade värdet med 12 kr kredit 1460 och debet 4990.