Fortnox Användarstöd

Inställningar - Generella inställningar

Under Inställningar - Lön - Generella inställningar kan du göra följande inställningar:

Automatisk registrering på arbetsfria dagar
Välj JA om du vill låta programmet att arbetsfria dagar mellan två frånvarodagar av samma typ fylls ut automatiskt med frånvaroorsak, till exempel sjuk, vab eller föräldraledighet.

Fortnox_Lo_n_-_Generella_insta_llningar.png