Felsökningsguide - Felaktig avrundning av arbetad tid kan ha uppstått vid registrering från appen

Ett fel har upptäckts i Fortnox Tid som gör att arbetad tid felaktigt kan ha avrundats uppåt. Det gäller om ni har inställningen att debiterbar tid ska avrundas uppåt och har använt appen för att registrera tid under perioden 2019-05-27 - 2019-10-09.

Generella_insta_llningar_Fortnox_Tid.png

Den avrundning som gjorts på debiterbar tid har i appen felaktigt även gjorts på arbetad tid. Detta gör att exempelvis beräkningen av debiteringsgrad inte blivit korrekt under dessa månader.

Appen har för samtliga användare automatiskt uppdaterats till en version där detta är åtgärdat.

Vi på Fortnox har tyvärr ingen möjlighet att se vilka registreringar som blivit fel eller korrigera dessa. Vi rekommenderar att ni gör en rimlighetsbedömning av de registreringar som gjorts under perioden och manuellt justerar tiderna vid behov. 
Obs! Den debiterbara tiden är korrekt, så faktureringen har inte påverkats.

Vi ber om ursäkt för det inträffade!