Fortnox Användarstöd

Behörigheter i Fortnox Kvitto & Resa

Företagets programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

 

Behörighet till Kvitto & Resa

Klicka på ikonen för Kvitto & Resa vid aktuell användare på sidan Administrera användare. Här väljer du PÅ för att användaren ska få tillgång till programmet. 
Är användaren Systemadministratör i Fortnox blir hen per automatik administratör när licensen för Kvitto & Resa tilldelas. En administratör kan även tilldela administratörsrättighet till en användare utan att den personen behöver vara Systemadministratör.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen. 

Övriga roller och behörigheter i Kvitto & Resa styrs inifrån programmet. 

 

Användare i Kvitto & Resa

Administratör: Gå till Kvitto & Resa - Användare, klicka på aktuell användare och bocka i Administratör. Administratör innebär att man kan justera inställningar i Kvitto & Resa, hantera rapporter, skicka in till rapportmottagare, neka dem med mera. Den personen har även behörighet att justera information på användarna i Kvitto & Resa.

image1.png

Tillåt användare att rapportera utlägg åt annan: Här anger du om den aktuella användaren ska ha möjlighet att rapportera utlägg för någon annan användare, och även vilken/vilka personer det isåfall skulle vara. 

Företagskort: Här anger du om användaren har ett företagskort, och registrerar isåfall alla nödvändiga uppgifter.
Läs mer här: Så fungerar kortkoppling i Kvitto & Resa för användaren.