Fortnox Användarstöd

Behörigheter i Fortnox Klienthanterare

Företagets programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

 

Tilldela behörigheter

Klicka på ikonen för Klienthanterare vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter. 

Klienthanterare.png

Lägg till nya klienter: Ger användaren möjlighet att skapa klienter kopplade mot Klienthanteraren, ger även möjlighet att beställa licenser till klienten. 

Administrera åtkomst till alla klienter: Ger användaren möjlighet att kontrollera behörigheterna för alla klienter.

Visa alla klienter: Behörighet för att kunna se alla klienter i listan. 

Aktivera klienter: När en klient läggs upp så hamnar den i aktiveringslistan, där har man behörighet att starta upp klienten efter beställning.

Kryssa i de klienter som användaren ska ha tillgängliga i Klienthanteraren: Här styrs vilka klienter en användare med klienthanteraren ska komma åt.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen. 

 

Rapporter och Register/Övrigt

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

 

Beh_righet-rapporter-register.jpg

 

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

 

Läs mer här: 

Behörigheter för Rapporter

Behörigheter för Register/Övrigt