Fortnox Användarstöd

Behörigheter Gemensamt - Rapporter

Företagets programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

1.jpg

För att tilldela behörigheter klickar du på ikonen för aktuellt program, i kolumnen Program/Behörighet vid aktuell användare på sidan Administrera användare

Rapporter

Behörigheterna för Rapporter i de olika programmen ligger separat under kolumnen Rapporter

Rapporter.png

Bokföring: Denna behörighet ger användaren möjlighet att ta ut följande rapporter:

image4.jpg

Visa strukna rader: Med denna behörighet kan användaren i rapporter även se verifikat som har strukits.

Fakturering: Ger användaren möjlighet att ta ut följande rapporter:

image3.jpg
Tid: Ger användaren möjlighet att se den detaljerade översikten i Fortnox Tid.

Lön: Ger användaren möjlighet att ta ut följande rapporter: 
image2.jpg

Lager: Ger användaren möjlighet att ta ut Lagervärdesrapporten.

Behandlingshistoriken: Ger användaren möjlighet att kunna ta ut en rapport på vad som har hänt i programmet, denna styrs även av vilka program användaren har tillgång till.

Visa grafer i lobbyn: Ger användaren möjlighet att kunna se grafer för nyckeltal, denna styrs även av vilka program användaren har tillgång till.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.