Fortnox Användarstöd

Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Företagets programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 


För att tilldela behörigheter klickar du på ikonen för aktuellt program, i kolumnen Program/Behörighet vid aktuell användare på sidan Administrera användare. 

1.jpg

Register/Övrigt

Behörigheterna för olika Register i programmen och en del övriga behörigheter ligger separat under kolumnen Register/Övrigt. Inställningarna du gör här är gemensamma för alla de olika program företaget använder. 

Register_O_vrigt.png

Register: Slår du behörighet till Artiklar, Kunder, Leverantörer, Kontoplan, Kostnadsställen, Personal, Projekt, Lagerställen ger du användaren åtkomst till de olika registren i programmet. Har användaren inte åtkomst till dem kan hen varken se eller ändra något i registren.

Några inställningar som avviker: 

Prisuppdatering: Med denna behörighet kan användaren använda funktionen Prisuppdatering för att smidigt kunna massuppdatera priser på artiklar.

Kostnader: Ger möjlighet att lägga in och ändra kostnader på artiklar.

Sie-export: Behörigheten är nödvändig om användaren ska kunna exportera Sie-filer med företagets bokföring. Funktionen nås om man klickar på företagsnamnet uppe till höger, och väljer Export.

Sie-import: Behörigheten är nödvändig om användaren ska kunna importera Sie-filer till bokföringen. Funktionen nås om man klickar på företagsnamnet uppe till höger, och väljer Import.

Exportera filer: Behörigheten innebär att användaren får möjlighet att exportera alla bilder och bankfiler som finns lagrade i företagets program.

Övrigt:
I syfte att kunna följa GDPR har man möjlighet att anonymisera räkenskapsår och anställda, radera löneår med mera. För att läsa mer om GDPR i Fortnox, klicka här
Dessa behörigheter ger användaren möjlighet att utföra dessa åtgärder.


OBS!
För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.