Fortnox Användarstöd

Fakturatjänster - Klientmedelskonto, kontoutdrag

Kontoutdrag

Går du in bland kundfakturorna och klickar på Fakturatjänster i menyn, och sedan på fliken Kontoutdrag-Fakturaservice så ser du alla händelser på ditt klientmedelskonto. På detta konto sker alla transaktioner avseende Fakturaservice, Påminnelseservice och Fakturabelåning.
Här ser du alla betalningar som kommit in från dina kunder. Du ser även när det gjorts en utbetalning till ditt bankkonto, och när du betalat för fakturatjänsterna. Vill du sortera listan efter de händelser som skett inom ett visst datumintervall anger du det i fälten "Fr.o.m." och "T.o.m.". Vid rullgardinsmenyn Transaktionstyp kan du välja om du enbart vill visa inbetalningar, avgifter eller utbetalningar.

kontoutdrag-fakturaservice-fortnox.png

Transaktionerna sorteras nerifrån och upp, och varje dag avslutas med en utbetalning till ditt bankkonto (om du har plus på klientmedelskontot).

 

Automatisk bokföring

Vi bokför alla händelser på klientmedelskontot. Du väljer bokföringskonto för klientmedelskontot i inställningar. Konto 2811 är förvalt, och de flesta väljer att behålla det.
Om inte bokföringen stämmer överens med kontoutdraget finns det antingen rader på kontoutdraget som saknar bokföringsverifikat, eller manuellt registrerade verifikat mot 2811.

Om någon av kontotransaktionerna inte kunnat bokföras automatiskt, kommer det att dyka upp en varningstext högst upp på kontoutdraget:


image1.png

Längst till höger på raden för den eller de aktuella transaktionerna som ej gått att bokföra ser du även en ikon i form av ett utropstecken. Håller du muspekaren över ikonen får du en beskrivning av vad som orsakade felet. Åtgärda det beskrivna felet och klicka sedan på ikonen till höger om utropstecknet på den aktuella transaktionen för att bokföra den igen. När du tryckt på ikonen gör vi ett nytt försök att bokföra transaktionen, vilket kan ta några minuter.

image3.png
Ifall rutan för verifikationsnummer är tom, och du inte ser ikonerna ovan på raden, måste du bokföra inbetalningen till klientmedelskontot manuellt. Detta inträffar när vi får betalt för en faktura som redan blivit bokförd som slutbetald. Vi kan alltså inte bokföra en överbetalning på en faktura.