Fortnox Användarstöd

Behörigheter i Fortnox CRM

Företagets programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. 
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

 

Tilldela behörigheter

Klicka på ikonen för CRM vid aktuell användare på sidan Administrera användare.

CRM.png


CRM:
Välj för att användaren ska ha tillgång till CRM. 

Övriga rättigheter tilldelas under Inställningar i CRM. För att komma åt Inställningar i CRM behöver användaren vara systemadministratör eller programadministratör för CRM.

Har du tillgång till inställningar i CRM, då har du möjlighet att:

Användare & Roller: Kunna välja vilka personer som ska kunna exportera register samt multiköpa företag genom vår plustjänst Bisnode.

Datahantering: Finns möjlighet att importera information i CRM samt att anonymisera information i CRM enligt GDPR.

Säkerhet: Se borttagningsloggen där allt som tas bort loggas.

Fält: Möjlighet att kunna lägga upp fält för kundkort/kontaktkort, har även möjlighet att radera fält.

Aktivitets- & mötestyper: Kunna lägga upp aktivitets-/mötestyper som går att välja när en aktivitet/möte läggs upp.

Kategorier: Möjlighet att kunna lägga upp företagskategorier.

Dokumentmallar: Kunna skapa mallar som kan användas för offerter/brevmall för CRM.

Mål & budget: Lägg upp budgetmål samt aktivitetsmål för CRM.

Fortnox: Möjlighet att kunna ställa in vilket program CRM ska synkronisera mot, samt välja vilken prislista CRM ska använda.

image1.jpg