Fortnox Användarstöd

Behörigheter i Fortnox Fakturering Läs

Företagets programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

 

Tilldela behörigheter

Klicka på ikonen för Fakturering läs vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter. 

 

image1.png


Kundfakturor: Denna behörighet är obligatorisk för denna licens, för att användaren ska kunna se de kundfakturor som har skapats.

Se täckningsbidrag/täckningsgrad: På varje faktura räknar Fortnox ut TB/TG, denna behörighet ger möjlighet att se denna information.

image2.jpg

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen. 

 

Rapporter och Register/Övrigt

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

 

Beh_righet-rapporter-register.jpg

 

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här: 

Behörigheter för Rapporter

Behörigheter för Register/Övrigt