Fortnox Användarstöd

Semesterskuldlista

Genom att skriva ut en semesterskuldlista ser du hur stor semesterskuld företaget har till varje anställd. I semesterskuldlistan visas även eventuell förskottsskuld från personalregistret. Summeringen görs exklusive arbetsgivaravgift.

Börja med att skapa en semesterberedning genom att klicka på Skapa ny uppe till höger. I fönstret Skapa semesterberedning väljer du vilka du vill skapa beredningen för samt till och med vilket datum.

 

semesterberedning-skapa.jpg

 

Semesterskuldlistan skriver du ut under fliken Semesterberedning. Markera aktuella anställda och välj Semesterskuld i fältet längst ned till höger. Klicka sedan på Utskrift.

 

semesterberedning-markera.jpg

 

 

Värdena på semesterskuldlistan hämtas från tre olika ställen:

1. Personalkortet

2. Kalendarium

3. Lönebesked

Om semesterskuldlistan för en anställd inte stämmer räcker det alltså inte att du ändrar på antalet semesterdagar i personalregistret. Du behöver även ta bort eller ändra de felaktiga registreringarna i kalendariet för att sedan skapa och skriva ut en ny och korrekt semesterskuldlista.

Observera att programmet utgår ifrån att alla semesterregistreringar ska göras i kalendariet. Skulle du lägga till semester direkt på anställdas lönebesked kommer semesterskuldlistan inte att stämma.

När det är dags för nytt semesterår ska du alltid skriva ut semesterskuldlistan innan du gör semesterårsavslutet. Detta eftersom det inte går att ta ut en semesterskuldlista bakåt i tiden.

Du kan givetvis skriva ut semesterskuldlistan så ofta du vill. Det är vanligt att man skriver ut semesterskuldlistan som underlag vid månadsbokslutet för att kunna bokföra företagets semesterskuld. Detta bokförs alltså inte med automatik i programmet.

Tycker du inte att semesterskuldlistan stämmer kan du läsa vidare hur du felsöker i Felsökningsguide - Semesterberedning.