Fortnox Användarstöd

Kom igång med Fakturaköp

Fakturaköp innebär att vi köper en kundfaktura av dig. Du får betalt i samband med att fakturan skickas, och det blir upp till oss att få betalt av din kund.
Du kan sälja hur många fakturor du vill upp till överenskommen kreditgräns.

Kom igång

För att komma igång med Fakturaköp, gå till Meny - Finansiella tjänster

Fakturakop1.jpg

 

Klicka på knappen för att bli kontaktad. 

Fakturakop2.jpg

Därefter blir du uppringd av en av våra säljare som hjälper till att sätta ihop ett avtal utifrån dina behov, och Fakturaköp blir aktivt i din kundreskontra.


Skicka med Fakturaköp

När fakturaköp är aktiverat och du vill sälja en faktura, går du in på fakturan och klickar på knappen Skicka med fakturatjänster.

Fakturakop3.jpg

I rutan som kommer upp, väljer du Fakturaköp som tjänst.

Fakturakop4.jpg

Du får ett meddelande längst ner i programmet när du har skickat fakturan. Tänk på att det kan ta extra tid för fakturan att bli godkänd när det ska avgöras om fakturan kan säljas.

Fakturakop5.jpg

Ibland gör vi stickprovskontroller där vi bland annat kontaktar fakturamottagaren. Vi stämmer då av med dem att de väntar sig en faktura från dig, och att fakturainnehållet och priset är rätt. Vilka fakturor som kontrollen görs på bestäms enligt en regelmotor och kontrollerna är tätare i början och glesar sedan ut. Om din faktura fastnar i stickprovskontroll kan beslutet om försäljning komma att dröja någon dag. Under tiden har fakturan en liten symbol av en klocka Fakturakop6.jpgute i fakturalistan.
Om försäljningen nekas, byts symbolen mot ett kryss Fakturakop7.jpg , medan en lyckad försäljning visar mynt Fakturakop8.jpg. När fakturan får myntsymbolen bör du se en utbetalning från oss nästa dag.