Fortnox Användarstöd

Inköp och inleveranser i Fortnox Lager

Detta dokument beskriver på en hög nivå hur inköp- och inleveransflödet fungerar i Fortnox Lager plus.ink_p-och-inleverans.jpg

Inköpsorder

På inköpsordern anges hur många av respektive artikel man önskar köpa från en viss leverantör. Så snart inköpsordern skickats läggs det beställda antalet till “Väntas”-saldot för artikeln.
Läs mer här: Inköp i Fortnox Lager


Inkommande gods

När det beställda godset anländer registrerar man detta i funktionen inkommande gods. När inkommande gods-dokumentet kopplas till en inköpsorder visas rader för de beställda artiklarna, och hur många som väntas.
När man markerar Inleverans klar och sparar, så ökas både lagersaldo och lagervärde (det senare preliminärt).
Läs mer här: Inkommande gods

 

Leverantörsfaktura

När leverantörsfaktura för godset kommer så använder man funktionen Matcha mot inkommande gods för att matcha fakturerat antal mot mottaget. Funktionen finns över tabellen för artikelregistrering på leverantörsfakturan.
När leverantörsfakturan markeras med Lagerhantering klar definitivbokas lagervärdet, samtidigt som eventuella justeringar av lagervärdet görs om kostnaden inte var samma som den preliminärt bokförda.
Läs mer här: Matcha inkommande gods mot leverantörsfaktura