Fortnox Användarstöd

Fakturaservice med husarbete (RUT och ROT)

Vi tar hand om kundens del av fakturan

Självklart går det att skicka fakturor med ROT- eller RUT-avdrag med Fakturaservice! Vi driver in kundens del av fakturan, och efter betalning lägger vi den under Husarbete så att du enkelt kan begära in skattereduktionen från Skatteverket. Du skapar och skickar fakturan precis som vanligt, med hjälp av knappen Skicka med fakturatjänster.


Underlag till Skatteverket

Om Skatteverket behöver underlag på kundens betalning tar vi gärna fram det åt dig. Mejla i så fall till ekonomi.finans@fortnox.se. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.)

 

Kreditera faktura med husarbete

Behöver du kreditera en faktura med ROT- eller RUT-avdrag som skickats via Fakturaservice, så innebär det att kreditfakturan (som ju inte innehåller skattereduktion) kommer att ha ett högre saldo än kundens del av den första fakturan. Därför är det enklast att skapa en kreditfaktura och skicka ut den till kunden utan att använda Fakturaservice. Därefter rapporterar du den första fakturan som betald (se instruktion här).

 

Nekad skattereduktion

Skulle Skatteverket neka någon del av skattereduktionen och du vill fakturera ut mellanskillnaden till kunden, behöver vi först återlämna redigeringsbehörigheten till dig. Mejla till finans@fortnox.se så ordnar vi det. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.) Därefter ändrar du fakturamall till “Restbelopp RUT/ROT”, och skickar själv ut den nya versionen av fakturan till din kund.

Fakturaservice_med_Husarbete.png