Fakturaservice med husarbete (RUT och ROT)

  • Vi tar hand om kundens del av fakturan
  • Kreditera faktura med husarbete
  • Underlag till Skatteverket
  • Nekad skattereduktion


Vi tar hand om kundens del av fakturan
Självklart går det att skicka fakturor med ROT- eller RUT-avdrag med Fakturaservice! Vi driver in kundens del av fakturan, och efter betalning lägger vi den under Husarbete så att du enkelt kan begära in skattereduktionen från Skatteverket. Du skapar och skickar fakturan precis som vanligt, med hjälp av “skicka med fakturatjänster”-knappen.

Kreditera faktura med husarbete
Behöver du kreditera en faktura med ROT- eller RUT-avdrag som skickats via Fakturaservice, så innebär det att kreditfakturan (som ju inte innehåller skattereduktion) kommer att ha ett högre saldo än kundens del av den första fakturan. Därför är det enklast att skapa en kreditfaktura och skicka ut den till kunden utan att använda Fakturaservice. Därefter rapporterar du den första fakturan som betald (se instruktion här)

Underlag till Skatteverket
Om Skatteverket behöver underlag på kundens betalning tar vi gärna fram det åt dig. Mejla i så fall till ekonomi.finans@fortnox.se. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.)

Nekad skattereduktion
Skulle Skatteverket neka någon del av skattereduktionen och du vill fakturera ut mellanskillnaden till kunden, behöver vi först återlämna redigeringsbehörigheten till dig. Mejla till finans@fortnox.se så ordnar vi det. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer i mejlet.) Därefter ändrar du fakturamall till “Restbelopp RUT/ROT”, och skickar själv ut den nya versionen av fakturan till din kund.

image1.png