Fortnox Användarstöd

Trängselskattförmån

Arbetsgivare som tillhandahåller en förmånsbil till de anställda måste redovisa de trängselskatter som avser privat körning. När företaget laddar upp eller mejlar in fakturan från Transportstyrelsen kommer användaren i Kvitto & Resa kunna ta ställning till vad som är privat och gå igenom hela processen för korrekt förmånsbeskattning.

Har man en förmånsbil och kör med den privat så kommer den anställde att bli beskattad för eventuell trängselskatt som företaget betalar, om det inte är så att den anställde betalar hela beloppet till företaget. Arbetsgivaren beräknar och redovisar förmånsvärdet och kan skicka in det med arbetsgivardeklarationen månadsvis.

 

1. Aktivera trängselskattförmån

Administratören aktiverar trängselskattsförmån under Inställningar, klicka på Lägg till under Utläggskategorier och välj typen Förmån.

Utl.kat.jpg

typ.jpg

 

Här anger du en Beskrivning på förmånen och väljer löneart och/eller konto för bokföringen.
Obs! Skickar ni in förmånen till bokföringsprogrammet kommer inget verifikat att skapas, det står bara med i utläggsrapporten.


I nedan exempel är organisationen uppsatt med dubbla rapportmottagare, Fortnox Lön och Fortnox Bokföring, och då behöver löneart respektive bokföringskonto anges.

För att lägga till en anställd som ska kunna registrera förmånen klickar du på plustecknet och väljer respektive användare i Kvitto & Resa samt anger tjänstebilens registreringsnummer.

fo_rma_ner.jpg

 

2. Registrera trängselskattförmån

Användaren som ska registrera trängelskattförmånen klickar på plustecknet precis som vid all registrering i Kvitto & Resa, i detta läge syns nu Ny trängselskattförmån för de användare som är upplagda i Inställningarna för förmånen.

Kategori.jpg

Användaren kan bifoga ett underlag som avser trängselskattförmånen i pdf-format och därefter välja aktuell period, totalt belopp samt registrera alla avgifter för körning i tjänst.

Det kvarvarande beloppet kommer den anställde bli förmånsbeskattad för.

underlag.jpg

 

3. Skapa utläggsrapport

Sista steget är att användaren skapar en utläggsrapport och skickar vidare, läs mer nedan om hur användaren respektive administratören skickar in rapporten.


Användare: Registrera utlägg i appen
Administratör: Hantera utläggsrapporter för administratörer

Mejla in underlag

Alla användare i Kvitto & Resa kan mejla in fakturan från Transportstyrelsen till kvitto@fortnox.se.
Då görs en sökning efter registreringsnummer på det bolag där användarens mejladress finns upplagd. Matchas det mot registreringsnummer på en användare så kommer det skapas trängselskattförmån på den användaren.
Personen som har mejlat in underlaget får besked via mejl om en matchning hittades eller inte.