Fortnox Användarstöd

Navigeringsförändringar i Digital byrå

Klientnamn
Inloggning till klienter sker nu när man klickar på klientnamnet istället för som innan då man klickade längst till höger på en loginpil.

Aktivitetsnamn
Inlogg till specifikt program nere på klienten sker nu när man klickar på aktivitetsnamnet istället för som innan då man klickade längst till höger på en loginpil.

Ska_rmavbild_2019-05-28_kl._08.34.20.png


Klientkortet
Navigeringen till kundkort och där man ser företagsuppgifter samt lägger upp uppdrag och tjänst för en viss klient finns nu när man klickar på kugghjulet längst till höger istället för som innan då man klickade på klientnamnet.

Ska_rmavbild_2019-05-28_kl._08.36.48.png


Aktivitetskortet
Navigeringen till en specifik aktivitet finns nu när man klickar på kugghjulet längst till höger på en specifik aktivitet istället för som innan då man klickade på aktivitetsnamnet.

Ska_rmavbild_2019-05-28_kl._08.49.27.png


Administrera användare
Snabbnavigering till administrera användarvyn nere på din klient har bytt ikon från en skiftnyckel till en användarikon.

Ska_rmavbild_2019-05-28_kl._08.39.59.png