Fortnox Användarstöd

Lageruppgifter i artikelregistret

När du arbetar med Fortnox Lager och Fortnox Lager Plus kommer du åt fler inställningar via fliken Lageruppgifter på en artikel.

 

Fliken_Lageruppgifter_med_Lager_licens.png

 

Saldon och värden

 

Saldon_och_va_rden.png

Lagersaldon
Här ser du aktuellt lagersaldo på alla eventuella lagerställen som du har i ditt lager. Fördelat på Reserverat, Disponibelt samt i Lager. Under Lagersaldon finns även möjligheten att lägga in en Beställningspunkt för artikel, för varje specifikt Lagerställe.

Kalkylkostnad
I dessa fält fyller du i den aktuella artikelns Kalkylpris, endast i Svenska kronor. Det finns två olika inställningar för Kalkylkostnad:
- Manuellt
- Uppdateras av senaste inleverans
Kalkylpriset består av inpriset, frakten samt övriga kostnader vid inköp av artikeln.

 

Leverantörsinformation

 

Leveranto_rsinformation.png

Under Leverantörsinformation har du möjlighet att lägga in en eller flera leverantörer som du köper in den aktuella artikeln ifrån. Denna del är viktig och används för Inköpsorder, som du kan använda om du arbetar i Fortnox Lager Plus. Du kan fylla i värden manuellt, eller via importfunktionen.

 

Artikeldetaljer

artikeldetaljer.png

Här kan du lägga in mer information som berör själva artikeln. Bredd, Höjd, Djup, Vikt. Här styr du och lägger också in Lagervarning, vilket lagerställe samt vilken lagerplats som ska vara standard för inleverans.