Fortnox Användarstöd

Inköp i Fortnox Lager

Inköpsorder - Lista

Under Inköp i menyn hamnar alla inköpsorder du skapar. Du kan se vilken status inköpsordern har med hjälp av de olika färgerna, som du också kan filtrera på.

 

Inkopsorder-lista.jpg

 

Om du har fått ett svar på inköpsordern kan du ange detta genom att klicka i kolumnen Svar för den aktuella inköpsordern.
Klicka på raden för en inköpsorder så kommer du in på den och kan se mer detaljer om ordern.

 

Skapa ny inköpsorder

För att skapa en inköpsorder klickar du på knappen Skapa ny längst upp till höger.

Välj först vilken leverantör du vill beställa ifrån. Den information som automatiskt fylls i under de olika blocken Inköpsuppgifter, Leverantörsuppgifter och hämtas från leverantören i leverantörsregistret, och Leveransuppgifter hämtas för vald lagerställe. Om funktionen för flera lagerställen inte är aktiv hämtas adressen via standardlagerstället.
Vår referens till inköpsordern hämtas i första hand från leverantören. Om uppgift saknas där används namnet på aktuell användare. Svarsadress fungerar på motsvarande sätt: I första hand från Inställningar - Lager - Inköp, i andra hand den aktuella användarens e-postadress.

 

2_Ny_inkopsorder.jpg

Fyll i de fält du behöver, och välj sedan artiklar. De artiklar som visas här är de artiklar där den aktuella leverantören är angiven i artikelregistret, samt de artiklar som inte har någon leverantör angiven.
Ange antal och á-pris, och när du fyllt i alla uppgifter du behöver så klickar du på Spara längst ner.
I detta läge kan du fortfarande göra ändringar i din inköpsorder.

När du är klar och redo att skicka inköpsordern till leverantören så väljer du om du vill skriva ut den eller skicka den direkt via e-post. Klicka sedan på Skicka.

3_skicka_inko_psorder.jpg