Fortnox Användarstöd

Inkommande gods

Inkommande gods - Lista

Under Inkommande gods i menyn hamnar alla Inkommande gods-inleveranser som du skapat. Du kan se vilken status Inkommande gods har med hjälp av de olika färgerna, som du också kan filtrera på.

För att kunna slutföra en inleverans behövs förutom din licens för Fortnox Lager, även en licens för Fortnox Bokföring.

 

Inkommande_gods_-_lista.png

Klicka på raden för att öppna ett specifikt dokument och se mer detaljer.

 

Skapa Inkommande gods

Inleverans via inkommande gods används för att skapa inleveranser som sedan ska matchas mot en Leverantörsfaktura.
För att skapa en ny inleverans klickar du på den orangea knappen Skapa ny längst upp till höger. Om knappen inte är aktiv betyder det att funktionen inte är aktiverad, eller att du saknar behörighet. Funktionen aktiveras under inställningar, och behörigheter ställs in under Administrera användare.

Välj först vilken leverantör godset kommer ifrån. Fyll i följesedel/referensnummer som du fått på din leverans, om du har fler än ett lagerställe har du möjlighet att välja till vilket av dessa din inleverans via Inkommande gods ska levereras in. Därefter väljer du den Inköpsorder som det inkommande godset har sitt ursprung ifrån. Här har du möjlighet att koppla ett eller flera Inköp.

 

Inkommande_gods_-_Skapad.png

 

När du väljer ett eller flera Inköp att koppla till inleveransen får du automatiskt upp vilka artiklar som tillhör den eller de aktuella Inköpen, och vilket antal som väntas. Du fyller i antalet Mottaget och kan även på radnivå välja lagerplats om det är så att ni arbetar med lagerplatser. Om du mottager fler artiklar än väntat så behöver du lägga överskottet på en separat rad. När du är klar med dokumentet och vill att varorna ska bli disponibla i lagret klickar du i Inleverans klar och sparar.

 

Inkommande_gods_-_inleverans_klar_markerat.png