Fortnox Användarstöd

Så fungerar kortkoppling i Kvitto & Resa för användaren

Oavsett vilken bank du har koppling mot så läses transaktionerna in till Kvitto & Resa varje natt.

Vill du läsa om hur du registrerar vanliga reseräkningar i appen:
Registrera utlägg/reseräkningar app
Registrera utlägg/reseräkningar i Kvitto & Resa på webben

 

När företaget har betalningsansvar

När du gjort ett köp med företagskortet kommer transaktionen in till Kvitto & Resa under kommande natt, och en utläggsrapport skapas automatiskt under Ej inskickade utläggsrapporter

Ej_inskickade_utlr.jpg

Du behöver komplettera dessa utlägg med bild på kvittot. Gå in på rapporten och öppna upp utlägget som ska kompletteras.

utla_ggsrapport-ej-fakturerad.png

redigera-utla_gg.png

Inköp med företagskort för privat bruk: Avser transaktionen ett inköp som gjorts för privat bruk, klicka på pennan i den gröna cirkeln. Utlägget kommer då att bokföras mot kredit och debitkontot som administratören har ställt in under Användare.

 

kortkoppling-rprivat-kvitto-resa.jpg

 

Rapporten som skapats under Ej inskickade utläggsrapporter går först att skicka in när fakturaperioden är avslutad och banken har skickat fakturan.

Rapporten byter då även namn från ej fakturerad till fakturerad.

 

Privat betalningsansvar/debit kort

Transaktionerna kommer in under Ej inskickade utlägg, användaren behöver sedan avgöra vad som är köpt privat eller till företaget. De kortköp som gjorts privat kan du enkelt radera genom att gå in på dem och klicka på radera.

Ej_inskickade_utl.jpg

 

De utlägg som har gjorts till företaget behöver användaren komplettera med en bild på kvittot.
Vid privat betalningsansvar kan användaren skapa rapporter och koppla bilderna när som helst för att skicka in. Med detta upplägg behöver man inte invänta någon faktura från banken.

 

Registrera kvitto direkt vid kortköp

För att inte riskera att tappa bort kvittot går det att lägga in kvittobilden i Kvitto & Resa direkt vid köptillfället. Om användaren fått kvittot via mail kan man även skicka det till kvitto@fortnox.se, från den mailadress som är registrerad i Fortnox. 

Kvittot hamnar då under Ej inskickade utlägg och när transaktionen sedan kommer in från banken till Kvitto & Resa så matchas dessa per automatik. Om det mor förmodan inte matchar då kan användaren välja "Hämta från befintligt utlägg" och på så sätt koppla ihop bilden med transaktionen från banken. 

Underlag_fo_r_utla_gg.jpg

 

Läs mer här: 

Koppla företagskort till Kvitto & Resa

Hantera leverantörsfaktura från banken i Kvitto & Resa