Översikten i Fortnox Tid

I Översikt får du snabbt och enkelt en överblick över läget. För användare som inte har behörighet att skapa fakturaunderlag består översikten av två flikar. Användare med behörighet för fakturaunderlag har tillgång till ytterligare tre flikar. Informationen på de olika flikarna kan också variera beroende på användarens behörigheter. Läs mer om behörigheter här.

Detaljerad översikt
I Fortnox Tid finns inga standardrapporter. Istället finns fliken Detaljerad översikt där du själv väljer fritt vilken information du vill ta fram genom att använda de många filtreringsmöjligheterna. Resultatet kan du sedan bearbeta om du så önskar genom att exportera en CSV-fil och öppna i exempelvis Excel eller Google Sheets.

Obs! För att innehållet ska visas korrekt är det viktigt att du väljer att importera filen, inte bara öppnar den i det externa programmet.

Hur importen fungerar skiljer sig mellan olika program, men förmodligen får du ange hur datan i de olika kolumnerna är avgränsad. I filer från Fortnox Tid är den avgränsad med kommatecken. När importen är klar är innehållet tydligt uppdelat i kolumner som du kan sortera och bearbeta hur du vill.