Fortnox Användarstöd

Översikten i Fortnox Tid

I Översikt får du snabbt och enkelt en överblick över läget.

Behörighet

För användare som inte har behörighet att skapa fakturaunderlag består översikten av två flikar. Användare med behörighet för fakturaunderlag har tillgång till ytterligare tre flikar. Informationen på de olika flikarna kan också variera beroende på användarens behörigheter.
Läs mer här: Behörigheter i Fortnox Tid

 

Detaljerad översikt

I Fortnox Tid finns inga standardrapporter. Istället finns fliken Detaljerad översikt där du själv väljer fritt vilken information du vill ta fram genom att använda de många filtreringsmöjligheterna. Resultatet kan du sedan bearbeta om du så önskar genom att exportera en CSV-fil och öppna i exempelvis Excel eller Google Sheets.

Obs! För att innehållet ska visas korrekt är det viktigt att du väljer att importera filen, inte bara öppnar den i det externa programmet.

Hur importen fungerar skiljer sig mellan olika program, men förmodligen får du ange hur datan i de olika kolumnerna är avgränsad. I filer från Fortnox Tid är den avgränsad med kommatecken. När importen är klar är innehållet tydligt uppdelat i kolumner som du kan sortera och bearbeta hur du vill.

 

Fastpris

Fastpris påverkar många av diagrammen och statistikuppgifterna under Översikt. Den kostnad som redovisas är kostnaden för respektive artikel som ingår i fastpriset, medan intäkten är själva fastpriset. Priset på respektive artikel som ingår i fastpriset sätts till 0.

Observera att om du väljer ett datumintervall där minst en registrering som är inkluderad i ett fastpris ingår, så visas samtliga kostnader och timmar relaterade till detta fastpris (även om vissa delar alltså inträffade utanför perioden).

I summeringen på fliken Detaljerad Översikt visas en separat sektion för fastpris när sådana fakturaunderlag finns. Om du valt att övrigtregistreringarna inte ska ingå i fastpriset redovisas dessa i sektionerna för Löpande. Användare som inte har behörighet att skapa fakturaunderlag eller se kostnad eller pris har dock inte tillgång till sektionen för fastpris, utan ser enbart sina egna registreringar i övriga kolumner som vanligt.

O_versikt-fastpris.jpg