Fortnox Användarstöd

Checklista lönekörning

För att kunna betala ut löner till de anställda finns ett antal steg du behöver gå igenom, en så kallad lönekörning. Här har vi samlat allt du behöver göra i en checklista för att du inte ska missa något.

1. Förberedelser för att kunna skapa lönebesked

 

2. Skapa lönebesked

Filmserie: Skapa lönebesked i Fortnox lön:

 • Klicka på Meny - Lön - Lönekörning välj Skapa ny.
 • Välj period.
  Har du olika löne- eller avvikelseperioder skapar du en period i taget (M och K).
 • Kontrollera, ändra, lägg till eller ta bort.
  Under fliken Skapade hittar du de anställdas lönebesked.
  Genom att klicka på en rad kommer du in på den anställdes lönebesked och kan göra ändringar, lägga till eller ta bort händelser.

  Du har även möjlighet att förhandsgranska lönebeskeden innan du skickar dem till dina anställda.
 • Skicka lönebesked till de anställda.
  När allt ser bra ut markerar du alla lönebeskeden i kolumnen ute till vänster och klickar sedan på Skicka lönebesked.
  Lönebeskeden skickas enligt inställningen på den anställdes personalkort.
  Om du håller musen över knappen Skicka lönebesked ser du hur många som skickas digitalt alternativt spar som PDF.
 • Skriv ut lönebesked på nytt.
  När lönebeskeden är skickade hamnar de under fliken Utskrivna.
  Vill du i detta läge skriva ut alla lönebeskeden på nytt väljer du Visa lönebesked.
 • Utbetalning av lön.
  Längst nere till höger på fliken Utskrivna väljer du om det ska skapas en betalfil eller utbetalningslista.

  Lönebeskeden hamnar nu i fliken Utbetalda och är klara.
  Nästa steg blir att skapa arbetsgivardeklaration och bokföra lönerna.

  Du kan skapa arbetsgivardeklarationen först när du är klar med alla utbetalningar för månaden. Tänk på att alla lönebesked behöver finnas under filtret Utbetalda för att du ska kunna skapa arbetsgivardeklarationen.

 

3. Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

 • Skapa arbetsgivardeklaration (AGI)
  Gå in på fliken Arbetsgivardeklaration och välj Skapa ny och välj den perioden du vill skapa arbetsgivardeklaration för.

  Tänk på att deklarationen tar med de lönebesked som har utbetalningsdag inom den perioden/månaden.

  Går det inte att skapa perioden? Kontrollera då att alla lönebeskeden står som Utbetalda.
  Läs mer om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

 • Kontrollera
  För att se detaljer på det som kommer rapporteras klickar du på raden för deklarationen i listan. Du kommer nu in i detaljvyn. Här ser du uppgifter om vad som kommer att deklareras i huvuduppgiften och individuppgifterna.

  Du kan även skriva ut arbetsgivardeklaration och underlag.
 • För att skicka in din deklaration till Skatteverket klickar du på Skicka automatiskt till SKV.
  Underlaget för din deklaration först automatiskt över till Skatteverket. Behörig person behöver därefter bara gå in och signera deklarationen.

  Du har även möjlighet att skapa en fil som du sedan laddar upp på Skatteverket.

 

4. Bokföringsunderlag

Under Inställningar - Lön - Bokföringsinställningar ställer du in hur du vill att lönebesked och arbetsgivardeklaration ska bokföras.
Läs mer om bokföringsinställningar.

 • Skapa bokföringsunderlag
  Gå in på fliken Bokföringsunderlag, välj Skapa ny och välj den period du vill skapa bokföringsunderlag för.

  Vi rekommenderar att välja alla för den perioden. Har du exempelvis löneperiod M och K så får du välja en period åt gången, alternativt kan du välja valet Alla så skapas samtliga bokföringsunderlag på en gång. 

  Bokföringsunderlagen ligger nu under fliken Ej Bokförda. I detta läget är underlagen endast skapade och har inte bokförts.
 • Bokför
  För att bokföra underlagen markerar du de rader som ska bokföras och klickar på Bokför nere till höger.

  Verifikations-ID = nummerserie för antalet skapade underlag (det är inte verifikationsnummer i bokföringen).

  När underlagen blivit bokförda hamnar de under fliken Bokförda. Du ser där vilken serie och verifikationsnummer som underlagen har i Bokföringen.
  Läs mer om Skapa bokföringsunderlag