Skicka in underlag i Fortnox App

Du kan använda Fortnox App för att skicka in underlag till bokföringen så som kvitton, leverantörsfakturor och verifikationer. Dessa skickas in i Fortnox och läggs i respektive inbox i din Arkivplats eller Lagringsyta.

För att skicka in underlag via Fortnox App väljer du att klicka på + tecknet som du ser längst ner i mitten av appen.

Startsida_med___tecken_markerat.jpeg

Klicka sedan på Skicka in underlag.

2._Skicka_in_underlag_markerat.jpeg

Därefter öppnas din telefons kamera där du kan välja att ta ett foto av det aktuella underlaget, eller klicka på bildarkivet och välja en redan tagen bild.

När du har tagit din bild eller valt ut en redan tagen bild från bildarkivet, klickar du därefter på den gröna ikonen längst ner till höger i bilden och kan då välja om du ska skicka in ett Kvitto, en Leverantörsfaktura eller ett Bokföringsunderlag.

3._Skicka_in_underlag_val_av_underlag.jpeg