Registrera tid i Fortnox App

Om du arbetar med Fortnox Tid, så har du möjlighet att även registrera tid direkt i din mobiltelefon via Fortnox App.

I appen klickar du på det gröna plustecknet längst ner. Här kan du sedan registrera din tid, och har även möjlighet att registrera frånvaro.


Registrera Tid


Klicka på + Tid och fyll här i:

* Kund
* Projekt (Ej obligatoriskt)
* Kostnadsställe (Ej obligatoriskt)
* Tjänst
* Arbetstid (Valbart mellan arbetstid, restid, övertid - komptid, mertid och övertid - betalning
* Möjlighet finns att lägga in en fakturatext/anteckning

Välj sedan antalet timmar och minuter. Du kan också bestämma hur mycket av den registrerade tiden som är Debiterbar tid (Där du kan välja tidsintervall på en kvart med hjälp av + tecknet.)

IMG_0489.jpeg

Klicka därefter på Spara.


Registrera frånvaro

Klicka på + Frånvaro och fyll här i:

* Projekt (Ej obligatoriskt)
* Kostnadsställe (Ej obligatoriskt)
* Frånvarotyp
* Möjlighet finns att lägga till en anteckning

Välj sedan antalet timmar och minuter som frånvaron gäller.

IMG_0490.jpeg

Klicka därefter på Spara.


Övrigtregistrering (material och utlägg)

Utöver den nedlagda tiden kan det även finnas annat som du ska fakturera dina kunder för, till exempel material, milersättning och olika typer av utlägg.
Detta registrerar du via knappen Övrigt.

Klicka på + Övrigt och fyll här i:
* Kund
* Projekt (Ej obligatoriskt)
* Kostnadsställe (Ej obligatoriskt)


Klicka sedan på + Välj vara:
* Välj aktuell vara och fyll i antalet.
* Kost./st och pris/st hämtas från ditt artikelregister om uppgifterna finns där, annars anger du detta manuellt.
* Möjlighet finns även att lägga in en Fakturatext och/eller Anteckning


Klicka på Spara.

O_vrigt.jpg


Klarmarkera

När du är klar med eventuella registreringar kan du även välja att klarmarkera tiden direkt i appen. Detta gör du genom att klicka på Klarmarkera som du finner längst upp till höger. Du får då välja till och med vilket datum du vill klarmarkera dina tider. Du ser även till och med vilket datum senaste klarmarkeringen gjordes.

IMG_0492.jpeg

Dina registreringar visas då som låsta. Klickar du in på en registrering som är låst ser du längst ner att Registreringen är låst och kan inte ändras.

IMG_0493.jpeg