Fortnox Användarstöd

Typ av lönebesked - ny inställning

Nu finns en ny inställning för hur lönebeskeden ska skickas till de anställda. Denna inställning görs numera i personalregistret istället för vid varje lönekörning.

 

Inställning i personalregistret

Under fliken Personalinformation på den anställde i Register - Personal väljer du mellan Digitalt lönebesked (=tidigare Publicera lönebesked) eller Utskrift PDF. 

 

Typ_av_lo_nebesked.jpg

 

Digitalt lönebesked innebär att den anställde kan se sitt lönebesked i Fortnox app eller på fortnox.se. För att kunna leverera lönebeskedet digitalt behöver personnummer och e-postadress vara ifyllt på användaren. 

Personnummer krävs för att kunna logga in med bank-ID. När ni sedan Skickar lönebesked i lönekörningen så får användaren som har Digitalt lönebesked som utskriftsval ett mail med instruktioner och information att det finns ett nytt lönebesked att se.

Utskrift PDF innebär att det skapas en PDF som du kan välja att skriva ut direkt eller spara ner.

Det går att ändra inställning även under lönekörning, klicka på Typ av lönebesked för att komma åt att registrera e-post och utskriftsval på de anställda. Dessa ändringar uppdateras direkt i Register - Personal när du sparar.

Massuppdatering_la_nk.jpg

Ändra inställning på flera anställda samtidigt via massuppdatering

När du loggar in i löneprogrammet efter att denna uppdatering skett kommer det att visas ett fönster där du kan massuppdatera inställningarna för typ av lönebesked på dina anställda. 

Massuppdatering.jpg

I denna massuppdatering kan du uppdatera de anställdas e-post och välja vilken typ av lönebesked respektive anställd ska ha. Behöver du ändra eller komplettera personnumret så gör du det under Register - Personal.

Väljer du Påminn mig senare så kommer detta fönster att visas igen nästa gång du går in på Fortnox Lön, eller när du ska skapa lönekörning.
Gör du inställningarna här och väljer Spara inställningarna, så kommer massuppdateringen inte att visas automatiskt mer. Kompletteringar eller ändringar gör du sedan under Register - Personal, eller så kommer du åt massuppdateringen när du är inne i lönekörningen, om du klickar på länken Ändra typ av lönebesked.

Massuppdatering_la_nk.jpg

Om du när du klickat på Spara inställningarna får ett meddelande om att någon anställd inte sparades eftersom det finns uppgifter i personregistret som måste kompletteras, återställ den anställde direkt i fönstret för massuppdatering, genom att klicka på pilen längst till höger, och gör kompletteringarna på den personen i personregistret.

A_tersta_ll.jpg


Övriga personer har sparats med de ändringar som du har gjort i massuppdateringen.

Utskrift av lönebesked vid lönekörning

När du är klar med lönekörningen och det är dags att leverera lönebesked till de anställda så kan du först välja att Förhandsgranska för att därefter Skicka lönebesked.

Väljer du att Förhandsgrandska så visas alla lönebesked i PDF för de anställda som du har markerat i listan i lönekörningen.

När du klickar på Skicka lönebesked så kommer alla du har markerat att få sina lönebesked enligt det utskriftsval som är gjort på respektive person under Register - Personal - Personalinformation. Till de anställda som har Digitalt lönebesked valt, skickas ett mail med information om att det finns ett nytt lönebesked att se i appen eller på fortnox.se samt instruktioner för hur de går till väga för att logga in och läsa sitt lönebesked.

Skicka_lo_nebesked_i_lo_neko_rning.jpg