Fortnox Användarstöd

Brexit och Fortnox

Skickar du fakturor idag till kunder i Storbritannien?
Då är dina kunder inställda som EU-kund och när Storbritannien lämnar EU så kommer kunden att klassas som en exportkund istället.

Här kommer vi löpande att presentera information om hur Brexit kan påverka Fortnox olika program.
Beroende på om Storbritanniens utträde ur EU blir med eller utan avtal, så kommer vi här att ge instruktioner för hur du löser det i Fortnox.

 

2020-12-22
Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU pågår fortfarande vilket innebär att det ännu är oklart huruvida Storbritannien lämnar EU med ett frihandelsavtal eller inte. Oavsett frihandelsavtal eller inte, kommer relationen mellan Storbritannien och EU förändras. Utan avtal kommer Storbritannien att anses som ett icke EU land vilket innebär att du som gör affärer med kunder eller leverantörer i Storbritannien kommer att behöva hantera dem som ett icke EU-land.
Du kan läsa mer om vad du ska tänka på i Fortnox om det skulle bli en hård brexit, utan avtal, här: Vad ska du tänka på vid årsskiftet gällande Brexit

 

2020-01-03
I och med valresultatet i Storbritannien innebär det att landet kommer att lämna EU den 31 januari 2020. Efter detta datum kommer utträdesavtalet att träda i kraft, som i korthet innebär "business as usual", det vill säga att dagens regler för resor, personal och varor gäller.
Utträdesavtalet upphör dock att gälla 1 januari 2021. Efter detta datum krävs antingen att Storbritannien får en förlängning av utträdesavtalets löptid eller ett handelsavtal som ska reglera framtida relationer.

 

2019-12-17
Under 2020 har Storbritannien för avsikt att lämna EU - Brexit. Om detta sker utan ett utträdesavtal kan svenska företag som bedriver handel med Storbritannien påverkas, för mer information se Så här kan du påverkas av Brexit från Skatteverket.
Aktuellt just nu är: EU och Storbritannien har ännu inte enats om när och hur Storbritannien ska lämna EU. Tidsfristen gäller nu längst till och med den 31 januari 2020.

 

2019-11-04
Den 28 oktober kom EU27 överens om att acceptera Storbritanniens önskan om en brexitförlängning. Det nya datumet för Storbritanniens utträde ur EU är 31 januari 2020.

 

2019-10-01
Den 31 oktober 2019, är datumet som EU senast beslutade om att förlänga Storbritanniens utträdesperiod till. Detta innebär att om det brittiska parlamentet enas och godkänner utträdesavtalet innan ovan datum, lämnar de EU i november. Om avtalet om utträde blir godkänt kommer Storbritannien gå in i en övergångsperiod som gäller fram till den 31 december 2020. Under övergångsperioden fortsätter Storbritannien att ha samma regler som övriga medlemmar i EU, förutom att de ej deltar i beslutsfattandet. 
Det man ska ha i beaktande är att du fortsatt behöver vara beredd på att Storbritanniens utträde kan ske utan avtal, och då ej går in i ovan nämnda övergångsperiod utan lämnar då efter den 31 oktober. 


Via nedanstående länk, finner du tips och saker att tänka på innan alla vet mer:
Kommerskollegium, National Board of Trade Sweden