Brexit och Fortnox

Skickar du fakturor idag till kunder i Storbritannien?
Då är dina kunder inställda som EU-kund och när Storbritannien lämnar EU så kommer kunden att klassas som en exportkund istället.

Här kommer vi löpande att presentera information om hur Brexit kan påverka Fortnox olika program.
Beroende på om Storbritanniens utträde ur EU blir med eller utan avtal, så kommer vi här att ge instruktioner för hur du löser det i Fortnox.

2019-10-01
Den 31 oktober 2019, är datumet som EU senast beslutade om att förlänga Storbritanniens utträdesperiod till. Detta innebär att om det brittiska parlamentet enas och godkänner utträdesavtalet innan ovan datum, lämnar de EU i november. Om avtalet om utträde blir godkänt kommer Storbritannien gå in i en övergångsperiod som gäller fram till den 31 december 2020. Under övergångsperioden fortsätter Storbritannien att ha samma regler som övriga medlemmar i EU, förutom att de ej deltar i beslutsfattandet. 
Det man ska ha i beaktande är att du fortsatt behöver vara beredd på att Storbritanniens utträde kan ske utan avtal, och då ej går in i ovan nämnda övergångsperiod utan lämnar då efter den 31 oktober. 

2019-11-04
Den 28 oktober kom EU27 överens om att acceptera Storbritanniens önskan om en brexitförlängning. Det nya datumet för Storbritanniens utträde ur EU är 31 januari 2020.Via nedanstående länk, finner du tips och saker att tänka på innan alla vet mer:
Kommerskollegium, National Board of Trade Sweden