Fortnox Användarstöd

Prisjustering FAQ

1. När börjar de nya priserna att gälla?

För befintliga abonnemang träder prisjusteringen i kraft från och med 2019-04-01.
För tilläggsbeställningar gäller den nya prismodellen från och med 2019-03-01.
För nya kunder gäller den nya prismodellen från och med 2019-03-01.

 

2. Hur påverkar det nya priset mig?

De licenser du har i ditt abonnemang kommer att debiteras de nya priserna från och med nästkommande faktureringsperiod enligt:

Faktureringsperiod 2019-03-01 – 2019-05-31 faktureras enligt justeringen fr o m 2019-06-01
Faktureringsperiod 2019-03-01 – 2020-02-29 faktureras enligt justeringen fr o m 2020-03-01
Faktureringsperiod 2019-04-01 – 2019-04-30 faktureras enligt justeringen fr o m 2019-04-01

 

3. Framgår det av min faktura om jag har debiterats enligt prisjusteringen eller ej?

På fakturan framgår det alltid vilken faktureringsperiod fakturan avser.
Avser din faktura en period som infaller senare än 2019-04-01 så debiteras du enligt den nya prismodellen.

Se exempel på faktureringsperiod nedan:

image2.png