Fortnox Användarstöd

Fortnox Bokföring koppling till Capego bokslut

Med Capego Bokslut kopplat till Fortnox gör du bokslutet enkelt och effektivt. Capego Bokslut är ett molnbaserat, modernt och lättöverskådligt bokslutsprogram uppbyggt utifrån processerna Bokslut, Årsredovisning och Färdigställande. Uppdateringar till och från Fortnox sker automatiskt, all data sparas i molnet och alla på företaget ser samma sak. Med integrationen får du bland annat:

  • Huvudbok med bilder
  • Allt sparas i molnet
  • Automatiskt integrerade Sie-filer
  • Bokslutstransaktioner
  • Kontroll av IB/UB
  • Kontroll av senaste verifikation
  • Digital inlämning

Så fungerar kopplingen med Fortnox
Först behöver du beställa Capego Bokslut här: Capego bokslut

Om du har fler än ett företag behöver du Digital byrå för att koppla mot Capego Bokslut, då används klientlistan i Digital byrå för att veta vilka kunder man skall komma åt. Du kan läsa mer om kopplingen mellan Digital byrå och Capego Bokslut här:
Digital byrå koppling med Capego Bokslut