Fortnox Användarstöd

Aktivera automatisk fakturatolkning

Om du aktiverar inställningen för att automatiskt skicka inkomna fakturor för tolkning, underlättas registreringen av leverantörsfakturor.

Olika sätt att få dina fakturor direkt in i programmet

Ta emot e-postfakturor direkt i Fortnox
Ta emot pappersfakturor direkt i Fortnox
Aktivera e-faktura i FortnoxSkicka fakturor för tolkning

När du fått in dina leverantörsfakturor till lagringsplatsen, så bifogas fakturan som en bild som du kan se när du skapar en ny leverantörsfaktura inne på leverantörsfakturavyn. Du kan även se dem under Skicka för tolkning.

1.png 

Istället för själv att knappa in alla uppgifter manuellt så kan du få systemet att göra det åt dig. Det kallas för fakturatolkning. Läs mer här: Fakturatolkning

Gå till Skicka för tolkning och välj vilka fakturor som du vill få tolkade.

2.png

 

Få fakturorna tolkade automatiskt

Vill du att tolkningen av inkomna fakturor ska ske helt automatiskt så klickar du på Inställningar, kugghjulet uppe till höger. Klicka sedan på Leverantörsfakturor och välj Digitalt flöde - Fakturatolkning.

Här väljer du Ja i Skicka automatiskt inkomna fakturor för tolkning.

Klicka sedan på Spara.

3.png

 

När du gjort denna inställning kommer fakturan automatiskt att skickas iväg för tolkning. När den är tolkad kommer den att visas under fliken Inkomna fakturor. Markera fakturan och klicka på Skapa fakturor.

 

4.png

 

Läs mer om att Hantera inkomna fakturor