Fortnox Användarstöd

Ta emot e-postfaktura direkt i Fortnox

Underlätta arbetet med leverantörsfakturor genom att be dina leverantörer skicka in fakturorna direkt i Fortnox. Här visar vi hur du gör.

 

1. Be leverantörerna maila

Som kund till Fortnox har du en unik e-postadress för leverantörsfakturor, och den är inbox.lev.nnnnn@arkivplats.se, där nnnnn är ditt abonnemangsnummer. Be dina leverantörer att maila fakturorna dit.

Du hittar e-postadressen under Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt Flöde-Fakturatolkning.

1.png

 

Eller inne på en leverantörsfaktura i vyn för att koppla bilder.

 

2.png

Du hittar den även överst i Leverantörsfakturavyn.

inbox_lev.png 

Ge denna adress till dina leverantörer så kan de maila sina fakturor direkt in till ditt program.

 

För att kunna skickas in i Fortnox måste fakturorna vara i ett av följande format: PDF, TIFF, TIF eller JPEG. Maximal storlek är 2,5MB per fil.

 

2. Godkänn avsändaren

Första gången du får ett mail från en leverantör behöver du godkänna leverantörens adress som avsändare. Detta gör vi för att säkerställa att du inte får in spam och dylikt i programmet.

Du får en notis vid klockan uppe till höger i programmet, om att det finns en ny leverantör att markera som betrodd. Klicka på notisen och godkänn eller avvisa avsändaren. Härefter kommer fakturan som avsändaren har bifogat in i Fortnox.

 

3. Få fakturan registrerad via Fakturatolkning

När fakturan har kommit in i Fortnox, så ser du den under fliken Skicka för tolkning, eller som en bild vid den orangea knappen inne på en ny Leverantörsfaktura.

 

3.png

 

Vill du slippa mata in fakturan manuellt, och istället få fakturan tolkad och registrerad automatiskt i programmet, så kan du Aktivera automatisk fakturatolkning.

Om du vill veta mer om hur vi lagrar inkomna fakturor så kan du läsa mer om lagringsplatsen här.

 

Film: Ta emot e-postfaktura direkt i Fortnox