Felsökningsguide - Stäm av konto

Transaktioner matchar inte?

Se över Inställningar - Bokföring - Stäm av konto och antal dagar för differens. Den inställningen styr hur många dagar det får skilja mellan bokföringen och bank vid automatmatchningen.

Ska_rmavbild_2019-06-20_kl._11.39.01.png

Transaktioner matchar inte korrekt?

Har det gjorts manuella matchningar sedan tidigare då kan detta vara anledningen. Bocka ur alla transaktioner på bokföringssidan och banksidan i den aktuella perioden, spara. Därefter klickar du på matcha transaktioner.

Ingående saldo bokföringstransaktioner stämmer inte överens med ingående saldo för banken.

Kontrollera att ni har lagt in ett ingående banksaldot för den dagen som ni vill börja stämma av under Inställningar - Bokföring - Stäm av konto.
Ska man börja stämma av mitt i ett räkenskapsår så behöver ni göra en massavstämning fram till datumet som ni vill börja stämma av. Annars kommer det generera fel ingående saldo.
Finns det banktransaktioner på tidigare datum än när ni vill börja stämma av i Fortnox? I sådana fall, sök fram den perioden och klicka på soptunnan till höger om banktransaktionen som du vill få bort.

Massavstämning

Funktionen används om man exempelvis har kalenderår som räkenskapsår, men vill börja stämma av 1:a mars. Då gör man en massavstämning till och med 28/2.

Öppna poster
Detta är transaktioner som inte har stämts av tidigare.