Nyheter 2019

Fortnox Lön

Återför lönebesked
Nu kan du återföra ett eller flera lönebesked från listläget i lönekörningen via valet Återför. När du återför ett lönebesked hamnar det med statusen Skapad.

Ny status för arbetsgivardeklaration (AGI) - signerad
Nu kan du manuellt ändra status på en inskickad arbetsgivardeklaration till Signerad i listan med arbetsgivardeklarationerna i Fortnox Lön.

Skapa slutlön i lönekörningen
Nu kan du även välja att skapa en slutlön till den anställde under Skapa ny i lönekörningen. Du kommer även åt funktionen i kalendariet på samma sätt som tidigare.

Förändrad arbetsgivaravgift för äldre från och med 1 juli 2019
Från och med 1 juli 2019 tas den särskilda löneskatten på 6,15% bort för äldre personer som vid årets ingång flytt 65 år.

Arbetsgivaravgiften på lön utbetald från och med juli 2019 blir för personer födda 1938-1953 10,21% och personer födda 1937 eller tidigare 0%.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, 15-18 år, från och med 1 augusti 2019
Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgiften för unga 15-18 år till 10,21% på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr / månad. På del över 25 000 kr är det full arbetsgivaravgift, 31,42%.

De nya reglerna gäller på löner som betalas ut efter 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

 

Fortnox Bokföring

BAS-kontoplan för 2019
Numera kan du skapa ett nytt räkenskapsår med BAS-kontoplanen för 2019, och vi har även aktiverat fler konton som gör det enklare att komma igång med Fortnox.

 
Fortnox CRM

Nu kan du kopiera en artikelrad på affärsmöjligheter i CRM. 
Nu kan du filtrera på när ett företag eller en kontakt skapades i CRM.

Övrigt

Uppdaterat utseende i Fortnox
I denna nya version av Fortnox har vi uppdaterat utseendet i programmen. Som användare kommer du lägga märke till ett antal små utseendeförändringar som vi hoppas ska ge en lite skönare och mer ergonomisk miljö att arbeta i. Det är viktigt att poängtera att inga av dessa förändringar påverkar någon funktionalitet i de program du är van att arbeta i. Läs mer här.

Fortnox Lön

Återutskrift av lönebesked
Nu kan du skriva ut ett lönebesked som fått status utskriven eller utbetald på nytt via valet Visa lönebeskedet i lönekörningen.

 

Fortnox Tid

Registrera material och utlägg
Nu kan du registrera material, milersättning och olika typer av utlägg enkelt via knappen Övrigt i Fortnox Tid. Läs mer här.

 

Fortnox Fakturering

Digital kurs i Fakturering
För dig som är ny kund i Fortnox Fakturering och som gått igenom guiden för att lägga in grundinställningarna, finns nu möjlighet att gå en digital kurs som hjälper dig att på bästa sätt komma igång med arbetet i vårt faktureringsprogram.


Fortnox Kvitto & Resa

Trängselskattförmån
Nu kan arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil redovisa trängselskatter som avser privat körning i Kvitto & Resa. När fakturan från Transportstyrelsen tolkas tar användaren ställning till vad som är privat för en korrekt förmånsbeskattning av den trängselskatt som företaget betalar. Vill du läsa mer, klicka här.
Fortnox Lön

Utskriftsval för lönebesked
Hur den anställde ska få sitt lönebesked levererat, styrs nu via en inställning på personalkortet.

Detta innebär att du måste uppdatera personalkortet och godkänna inställningen för hur lönebeskedet ska levereras innan du skapar din nästa löneutbetalning. Du gör detta enklast via dialogen för massuppdatering som kommer när du går in i Fortnox Lön. Läs mer här.

Skicka e-lönebesked försvinner
Nu finns ej längre möjligheten att e-posta lönebesked direkt från lönekörningen. Enligt GDPR som började gälla 2018-05-25 är det inte tillåtet att skicka lönebesked via e-post.

Nya lönearter
Nu finns nya lönearter för Hyresersättning, Förmån friskvård samt Förmån sjukvård.

SCB Konjunkturstatistik (KLP) inlämning via fil
Du kan nu skapa en fil för att rapportera Konjunkturstatistiken elektroniskt hos SCB.
Fortnox Bokföring

Guiden för nya kunder har kompletterats
När du som ny kund i Fortnox ska komma igång och använda Fakturering eller Leverantörsfaktura får du en guide som hjälper till att ställa in de viktigaste inställningarna för att kunna arbeta på ett bra sätt i våra program. Dessa guider har nu kompletterats med en mer heltäckande guide för att skapa upp ett bankkonto och komma igång med en bankintegration på bästa sätt.Fortnox Kvitto & Resa Plus

Företagskort för Handelsbanken
Kvitto & Resa Plus är nu integrerat med Handelsbankens kort. Genom integrationen kan vi ytterligare automatisera er hantering av köp med företagskort.

Under Tilläggstjänster i Kvitto & Resa och rubriken Bankkopplingar hittar ni nu även Handelsbanken. Man fyller i de uppgifter som efterfrågas, därefter får kontaktpersonen ett mail för att slutföra beställningen. När allt är klart från banken kommer alla köp ni gör med kortet kommer automatiskt skapas upp i Kvitto & Resa. Allt ni behöver göra är att bifoga bilden på kvittot. Underlaget skickas in och är matchat och klart mot kortfakturan.

 
Fortnox Lön

Möjligt att lägga en kommentar på redovisningsperiod för Arbetsgivardeklaration på individnivå
Du kan nu lägga en kommentar för internt bruk på en redovisningsperiod under Lönekörning - Arbetsgivardeklaration.

Ändrad benämning på datumfält i personalregistret som används när anställd slutar
För att förtydliga för dig som användare har vi ändrat benämningen på datumfälten som används när en anställd slutar i personalregistret.

Fältet som tidigare benämndes Slutat benämns nu Anställd t.o.m. Det är detta fält som programmet använder sig av vid beräkningar.
Fältet som tidigare benämndes Anställd t.o.m benämns nu Preliminärt anställd t.o.m

Inställning för karens på anställd
I Fortnox Lön kan du på personalkortet ställa in om det är så att det inte ska genereras karensavdrag/karensdag på en anställd. Inställningen gör du på fliken Löneuppgifter på personalkortet under Register - Personal.

 

Fortnox Fakturering samt Offert&Order

Förändring gällande avsändare för e-postutskick
Då fler och fler e-postleverantörer ökar sin säkerhet och kontrollerar så att den som skickar e-postmeddelandet är den rätta avsändaren, kommer alla e-postmeddelanden som skickas från Fortnox Offert&Order och Fortnox Fakturering nu alltid att skickas med en @fortnox.se-adress som avsändare. Detta för att försäkra att alla e-postmeddelanden når sin mottagare.

 

Fortnox Kvitto & Resa

Dubbla rapportmottagare
Du kan nu skicka utlägg och reseräkningar från Kvitto & Resa till olika mottagare genom att administratören väljer in fler rapportmottagare under Inställningar. Exempelvis kan du välja att skicka utlägg som hör till företagskortet till bokföringen, men resterande utlägg till ditt löneprogram.

 

Fortnox CRM

Synka offerter med Fortnox Offert & Order
Med valet att synka Fortnox CRM med Fortnox Offert & Order skapas det från affärsmöjligheten i CRM automatiskt upp ej skickade offerter. Detta när affärsmöjligheten eller Säljtavlan sätts till Erbjuden (50%). Likaså skapar en ny offert en affärsmöjlighet för komplett översikt i CRM. När affärsmöjligheten blir vunnen (100%) blir offerten låst och en order skapas upp. Om du inte använder Fortnox Offert & Order eller vill skräddarsy din offert i större utsträckning kan du fortsatt använda dig av de dokumentmallar för offerter som finns i Fortnox CRM.

 

Fortnox Bokföring

Automatiska Valutakurser
Du som arbetar med annan valuta än SEK kan numera få dina valutakurser uppdaterade helt automatiskt. Kurserna som uppdateras hämtas från Riksbanken. För att aktivera automatiska valutakurser går du till Inställningar - Leverantörsfakturor/ Fakturering - Valuta och slår på funktionen.

Koppling till din bank
I dagsläget kan du som är kund hos Handelsbanken, Nordea, SEB eller Danske Bank ha en automatisk koppling till din bank. Nu blir det enklare att se om kopplingen på ditt bankkonto är aktiv, då det kommer stå utskrivet på respektive konto om bankkopplingen är aktiverad. Detta gäller alla bankkopplingar utom Nordea, status även för Nordeas konton kommer längre fram.

 
Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

Förbättring av Milersättning 

Avståndet för milersättning kan beräknas med Google Maps och visas då i en kartvy. Du kan välja mellan olika rutt-alternativ med "via-orter", och välja om det är en tur- & returresa.

 

Traktamenten och kostförmåner 2019

Nivåerna för skattefri ersättning gällande traktamente utrikes och kostförmåner är uppdaterade enligt lista från Skatteverket för 2019.