Fortnox Användarstöd

Nyheter 2019

Fortnox Övrigt

Skicka meddelanden inne i programmet
Nu kan du enkelt och smidigt kommunicera med dina kollegor inne i Fortnox program. Samarbetar du med en byrå i Fortnox så kan ni chatta med varandra, och det går att chatta om en specifik verifikation. I appen kan ni enkelt svara på meddelanden och skicka in underlag.
Läs mer här:
Skicka meddelanden i Fortnox - för företaget
Skicka meddelanden i Fortnox - för Byråpartners

 

Fortnox Lön

Månadslön/timlön visas alltid på anställds standardlönebesked i personalkortet
På personalkortet visas nu alltid den anställdes månads- eller timlön som en rad under standardlön. Det är en fast rad som uppdateras automatiskt med den aktuella lön som den anställde har.

Radera löneperioder
För löneperioder som det inte skapats några lönebesked går nu att radera under Inställningar - Lön - Löneperioder.

Förvalt konto Sjuklön för arbetare och tjänstemän
Under Inställningar - Lön - Förvalda konton kan du nu välja olika konton för dina arbetare och tjänstemän.

Valen Klarmarkera och Förhandsgranska har nya knappar och plats i kalendariet
I kalendariet har valen Klarmarkera och Förhandsgranska fått nya tydligare knappar och ny plats till höger under kalendern.

Ändrad ordning på registreringskoder under Frånvaro i kalendariet
I kalendariet när man registrerar Frånvaro har vi lagt de vanligaste registreringskoderna överst i listan. Därefter sorteras koderna i bokstavsordning.


Fortnox Lager

Inkommande gods

Nytt filter för "Aktuella" dokument
Vi har lagt till ett nytt filter kallat "Aktuella" i listan för inkommande gods. Detta filter är numera standard när man öppnar vyn, och visar samtliga dokument som inte är slutförda eller makulerade.

Utökad sökning
Man kan nu i listan över inkommande gods göra "Utökad sökning" för att filtrera på Leverantör och/eller Artikel.


Inköp

Automatisk scrolling av inköpsrader
Om man skriver in många rader på en inköpsorder så kunde man tidigare bli tvungen att manuellt scrolla ner efter att skrivit in ett antal rader. Detta behövs inte längre då bilden numera scrollas ned automatiskt under inmatning.


Tillverkning

Sökmöjlighet på artikel
Nu finns det möjlighet att söka på en viss tillverkningsartikel i listan över tillverkningsordrar, och därmed enbart visa tillverkningsordrar för en specifik artikel.

Ändrat standardfilter
Eftersom dem flesta användare oftast enbart vill se de tillverkningordrar som är planerade eller håller på att utföras, så är standardfilter i listvyn för tillverkningsordrar är numera "Ej klara", istället för "Alla".


Lagerlista

Öppna artikel från lagerlistan
Det finns nu möjlighet att via en ikon till höger för varje artikel i Lagerlistan öppna samma artikel i artikelregistret.

 

Fortnox Lön

Automatisk hantering vid frånvaroregistrering
Nu kan du låta programmet se till att arbetsfria dagar mellan två frånvarodagar av samma typ fylls ut automatiskt med frånvaroorsak, t ex sjuk, vab eller föräldraledighet. Du aktiverar automatisk utfyllnad under Inställningar - Lön - Generella inställningar.

Lönebesked som pdf i Fortnox app
Anställda som får sitt lönebesked presenterat i Fortnox app kan nu även se sitt lönebesked i pdf-format i appen.

Onboarding guide lön
Nya företag i Fortnox Lön får nu hjälp med de viktigaste inställningarna via en onboarding guide. Guiden hjälper dig som användaren att snabbt komma igång och skapa en korrekt lön till dina anställda.

Fortnox Lön

Ingående semestervärden
Som nytt företag i Fortnox Lön kan du nu lägga in ingående semestervärden på dina anställda för att få rätt på semestervärden innan första semesterårsavslutet i programmet. 
Värdena läggs in under Register - Personal på fliken Ingående saldo på personalkortet.

Förbättrat kalendarium
I kalendariet har vi gjort förändringar för att vyn ska bli renare och lättare att förstå. Nu visas alltid datum och schematid på respektive dag och förklaring och status visas när du håller musen över dagen.

Utökad sökning i löneartsregistret
I löneartsregistret går det nu att söka fram lönearter utifrån löneartstyp, om de är semestergrundande och typ av semstergrundande, vilken preliminärskatt, om de påverkar arbetsgivaravgift eller var på AGI:n de påverkar.

Inställningar semester - nytt utseende
Vi har gjort förändringar på inställningarna för semester i programmet för att göra det enklare och tydligare för dig som användare.

Avdrag för utgifter i arbetet
Nu har vi stöd anställda som ska ha avdrag för utgifter i arbetet, inställning görs på personalkortet.


Fortnox Bokföring

Fler aktiverade bokföringskonton
För att enkelt komma igång med Fortnox Lön har fler vanliga bokföringskonton aktiverats i kontoplan BAS2019.

Leverantörsregister
För att göra det enkelt att uppdatera sitt leverantörsregister har vi lagt till nedan fält när en registerimport genomförs. De nya fälten som exporteras är:

-Fördefinerat motkonto
-Momstyp
-Konteringsmall
-Benämning på projekt och Projektnummer
-Benämning på kostnadsställe och kod på kostnadsställe

Dessa fält (förutom konteringsmall) kan sedan importeras till Fortnox för att uppdatera sitt leverantörsregister.


Fortnox Bankkopplingar

Stäm av konto
Bokföringskonto vid stäm av konto flyttas från inställningar till grundinställningar för ett bankkonto. Uppgiften blir obligatorisk att ange när ett konto sparas om, vilket det är redan idag när ett bankkonto skapas upp via Startguiden för nya kunder. Anledningen till att fältet blir obligatoriskt är för att förbereda och enklare kunna automatisera inställningarna när en bankintegration kopplas på.

BIC formatering
I bankkontoregistret kommer BIC alltid formateras till versaler enligt internationell standard. Vi genomför denna ändring för att säkerställa att rätt information läggs in i Fortnox, för att exempelvis bankfiler och kundfakturor ska få korrekt information.

Länsförsäkringar Bank valbart
Länsförsäkringar Bank är numer valbar som bank i Fortnox. Att välja bank under register-bankkonton i Fortnox säkerställer att du alltid har rätt förutsättningar och får rätt information om bankkopplingen.


Fortnox Lager

Inventering
Nu finns det möjlighet att automatiskt filtrera bort kombinationer av Artikel, Lagerställe och Lagerplats som inte längre används, givet att saldot där är 0.

Inkommande gods
Man kan nu inne på ett inkommande gods-dokument se om man matchat det mot någon leverantörsfaktura, och i så fall vilken/vilka.

Lagerställen/lagerplatser
För att underlätta för företag med många lagerplatser. Visas nu enbart de 100 första platserna på varje lagerställe. Inmatning av nya lagerplatser ligger nu även på första raden i lagerplats-tabellen.

Inköp
Vi har nu lagt till information om en inköpsorder är skickad eller ej. Detta ser man via en ikon i listan och detaljvyn. I en tooltip för ikonen ser man vem som skickat och när.

Flytt av "Er referens" på inköpsorder
Vi har efter önskemål från användare flyttat fältet "Er referens" från leveransadress till inköpsuppgifter för inköpsorder-pdf:er.


Fortnox Övrigt

Uppdaterat utseende i Lobbyn
Utseendet i Lobbyn har fått sig en uppdatering. Som användare kommer du lägga märke ett nytt utseende och uppbyggnad av grafer som vi hoppas ska ge mer tydlighet. Graferna Omsättning och Likviditet ger nu även en ännu bättre översikt då de visar 12 månader bakåt i tiden. 


Fortnox Fakturering

Kvittning av kundfaktura.
Nu finns det möjlighet att kvitta en kundfaktura i Fortnox. Skapar du upp en kreditfaktura från en befintlig debetfaktura och klickar på bokför så får du frågan om du vill kvitta denna mot befintlig faktura. Detta innebär att sparar ett antal steg i din administration.

Fortnox Tid

Summeringar i registreringsvyn
En summering av arbetad tid och frånvarotid finns numera i registreringsvyn, samt även summering  av respektive rad.

Anteckningar tillgängliga från fakturaunderlaget
På fakturaunderlaget ser du nu även anteckningar.

Avslutade projekt i Detaljerad översikt
Nu kan du även inkludera avslutade projekt i Detaljerad översikt.

Förbättrad hantering av fakturatexter och anteckningar i Detaljerad översikt
Vi har förbättrat hanteringen av fakturatexter och anteckningar i Detaljerad översikt.

Fortnox Lön

Återför lönebesked
Nu kan du återföra ett eller flera lönebesked från listläget i lönekörningen via valet Återför. När du återför ett lönebesked hamnar det med statusen Skapad.

Ny status för arbetsgivardeklaration (AGI) - signerad
Nu kan du manuellt ändra status på en inskickad arbetsgivardeklaration till Signerad i listan med arbetsgivardeklarationerna i Fortnox Lön.

Skapa slutlön i lönekörningen
Nu kan du även välja att skapa en slutlön till den anställde under Skapa ny i lönekörningen. Du kommer även åt funktionen i kalendariet på samma sätt som tidigare.

Förändrad arbetsgivaravgift för äldre från och med 1 juli 2019
Från och med 1 juli 2019 tas den särskilda löneskatten på 6,15% bort för äldre personer som vid årets ingång flytt 65 år.

Arbetsgivaravgiften på lön utbetald från och med juli 2019 blir för personer födda 1938-1953 10,21% och personer födda 1937 eller tidigare 0%.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, 15-18 år, från och med 1 augusti 2019
Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgiften för unga 15-18 år till 10,21% på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr / månad. På del över 25 000 kr är det full arbetsgivaravgift, 31,42%.

De nya reglerna gäller på löner som betalas ut efter 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

 

Fortnox Bokföring

BAS-kontoplan för 2019
Numera kan du skapa ett nytt räkenskapsår med BAS-kontoplanen för 2019, och vi har även aktiverat fler konton som gör det enklare att komma igång med Fortnox.

 
Fortnox CRM

Nu kan du kopiera en artikelrad på affärsmöjligheter i CRM. 
Nu kan du filtrera på när ett företag eller en kontakt skapades i CRM.

Fortnox Lager

Markera inköpsorder som fullt mottagen
Det finns nu ett verktyg inne på inköpsorder "Markera som fullt mottagen". Med detta kan man manuellt markera en inköpsorder som fullt mottagen, den blir då "grön" i listan, och dyker inte längre upp för koppling mot inkommande gods. Verktyget är tänkt att användas om man exempelvis fått en del av en leverans, men inte förväntar sig att få allt som beställts.

Inköp
Tidigare kunde man endast makulera inköpsordrar med status Ej skickad, nu kan man även makulera inköpsordrar som har Svarstatus "Avvisad".

Inkommande gods
Vi har nu lagt till en snabb-sök där man kan söka upp ett dokument baserat på nr, leverantör, eller följesedel/referensnr, och navigera direkt till detsamma.
Det finns nu en extra varning vid "klarmarkering" om man inte angett något mottaget antal på någon rad.

 

Övrigt

Uppdaterat utseende i Fortnox
I denna nya version av Fortnox har vi uppdaterat utseendet i programmen. Som användare kommer du lägga märke till ett antal små utseendeförändringar som vi hoppas ska ge en lite skönare och mer ergonomisk miljö att arbeta i. Det är viktigt att poängtera att inga av dessa förändringar påverkar någon funktionalitet i de program du är van att arbeta i. Läs mer här.

Fortnox Lön

Återutskrift av lönebesked
Nu kan du skriva ut ett lönebesked som fått status utskriven eller utbetald på nytt via valet Visa lönebeskedet i lönekörningen.

 

Fortnox Tid

Registrera material och utlägg
Nu kan du registrera material, milersättning och olika typer av utlägg enkelt via knappen Övrigt i Fortnox Tid. Läs mer här.

 

Fortnox Fakturering

Digital kurs i Fakturering
För dig som är ny kund i Fortnox Fakturering och som gått igenom guiden för att lägga in grundinställningarna, finns nu möjlighet att gå en digital kurs som hjälper dig att på bästa sätt komma igång med arbetet i vårt faktureringsprogram.


Fortnox Kvitto & Resa

Trängselskattförmån

Nu kan arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil redovisa trängselskatter som avser privat körning i Kvitto & Resa. När fakturan från Transportstyrelsen tolkas tar användaren ställning till vad som är privat för en korrekt förmånsbeskattning av den trängselskatt som företaget betalar. Vill du läsa mer, klicka här.


Fortnox Lager

Inköpsorder
Nu finns det språkstöd för att visa inköpsorder på engelska. För artikelbenämning så kan man precis som tidigare välja att visa leverantörens benämning, vilken då kan vara på önskat språk.

Behandlingshistorik
Nu finns behandlingshistorik tillagd för inköp. Man kan bland annat se när en inköpsorder skapats, ändrats, och av vem.

Vår referens
Vår referens hämtas som standard från Leverantörsregistret för den valda leverantören. 

Sök i inköpslistan
Det går nu att "snabbsöka" på inköpsnr, leverantör, och intern referens, och öppna en utvald inköpsorder direkt från sökfältet. 

Mottaget antal på inköpsorder
Nu kan man på en specifik inköpsorder se hur många artiklar som tagits emot via Inkommande gods och kopplats till densamma.

Inköpsvärde för inköpsorder
På respektive inköpsorder, samt i inköpslistan, kan man nu (givet rätt behörigheter) se inköpsvärdet. Inne på inköpsordern visas värdet både i SEK och i leverantörens valuta (om den är en annan än SEK). I listan visas alltid enbart värdet i SEK.

Synliggörande av vad som är lagervara och icke lagervara (inköp och inkommande gods)
Eftersom man kan göra inköp även av varor som inte är lagervara (för att sedan stämma av mottaget och fakturerat antal, precis som för lagervaror), så har vi lagt till en icon efter artikelfältet för att visa vilken som är lagervara och inte. Detta så att man ska kunna se om man exempelvis råkat sätta fel typ på en artikel och ha möjlighet att rätta till det på ett tidigt stadie.

Inventering
Förbättrad sök/filter vid "Lägg till/ta bort artiklar"
Nu kan man filtrera på del av artikelnummer och/eller benämning i dialogen "Lägg till/ta bort artiklar för inventering".

Lagerställen
Det finns nu möjlighet att ta bort ett lagerställe om det aldrig använts. Har det använts för någon transaktion kan man inte ta bort det (men man kan byta namn).

 

Fortnox Lön

Utskriftsval för lönebesked
Hur den anställde ska få sitt lönebesked levererat, styrs nu via en inställning på personalkortet.

Detta innebär att du måste uppdatera personalkortet och godkänna inställningen för hur lönebeskedet ska levereras innan du skapar din nästa löneutbetalning. Du gör detta enklast via dialogen för massuppdatering som kommer när du går in i Fortnox Lön. Läs mer här.

Skicka e-lönebesked försvinner
Nu finns ej längre möjligheten att e-posta lönebesked direkt från lönekörningen. Enligt GDPR som började gälla 2018-05-25 är det inte tillåtet att skicka lönebesked via e-post.

Nya lönearter
Nu finns nya lönearter för Hyresersättning, Förmån friskvård samt Förmån sjukvård.

SCB Konjunkturstatistik (KLP) inlämning via fil
Du kan nu skapa en fil för att rapportera Konjunkturstatistiken elektroniskt hos SCB.
Fortnox Bokföring

Guiden för nya kunder har kompletterats
När du som ny kund i Fortnox ska komma igång och använda Fakturering eller Leverantörsfaktura får du en guide som hjälper till att ställa in de viktigaste inställningarna för att kunna arbeta på ett bra sätt i våra program. Dessa guider har nu kompletterats med en mer heltäckande guide för att skapa upp ett bankkonto och komma igång med en bankintegration på bästa sätt.Fortnox Kvitto & Resa Plus

Företagskort för Handelsbanken
Kvitto & Resa Plus är nu integrerat med Handelsbankens kort. Genom integrationen kan vi ytterligare automatisera er hantering av köp med företagskort.

Under Tilläggstjänster i Kvitto & Resa och rubriken Bankkopplingar hittar ni nu även Handelsbanken. Man fyller i de uppgifter som efterfrågas, därefter får kontaktpersonen ett mail för att slutföra beställningen. När allt är klart från banken kommer alla köp ni gör med kortet kommer automatiskt skapas upp i Kvitto & Resa. Allt ni behöver göra är att bifoga bilden på kvittot. Underlaget skickas in och är matchat och klart mot kortfakturan.

Fortnox Lön

Möjligt att lägga en kommentar på redovisningsperiod för Arbetsgivardeklaration på individnivå
Du kan nu lägga en kommentar för internt bruk på en redovisningsperiod under Lönekörning - Arbetsgivardeklaration.

Ändrad benämning på datumfält i personalregistret som används när anställd slutar
För att förtydliga för dig som användare har vi ändrat benämningen på datumfälten som används när en anställd slutar i personalregistret.

Fältet som tidigare benämndes Slutat benämns nu Anställd t.o.m. Det är detta fält som programmet använder sig av vid beräkningar.
Fältet som tidigare benämndes Anställd t.o.m benämns nu Preliminärt anställd t.o.m

Inställning för karens på anställd
I Fortnox Lön kan du på personalkortet ställa in om det är så att det inte ska genereras karensavdrag/karensdag på en anställd. Inställningen gör du på fliken Löneuppgifter på personalkortet under Register - Personal.

 

Fortnox Fakturering samt Offert&Order

Förändring gällande avsändare för e-postutskick
Då fler och fler e-postleverantörer ökar sin säkerhet och kontrollerar så att den som skickar e-postmeddelandet är den rätta avsändaren, kommer alla e-postmeddelanden som skickas från Fortnox Offert&Order och Fortnox Fakturering nu alltid att skickas med en @fortnox.se-adress som avsändare. Detta för att försäkra att alla e-postmeddelanden når sin mottagare.

 

Fortnox Kvitto & Resa

Dubbla rapportmottagare
Du kan nu skicka utlägg och reseräkningar från Kvitto & Resa till olika mottagare genom att administratören väljer in fler rapportmottagare under Inställningar. Exempelvis kan du välja att skicka utlägg som hör till företagskortet till bokföringen, men resterande utlägg till ditt löneprogram.

 

Fortnox CRM

Synka offerter med Fortnox Offert & Order
Med valet att synka Fortnox CRM med Fortnox Offert & Order skapas det från affärsmöjligheten i CRM automatiskt upp ej skickade offerter. Detta när affärsmöjligheten eller Säljtavlan sätts till Erbjuden (50%). Likaså skapar en ny offert en affärsmöjlighet för komplett översikt i CRM. När affärsmöjligheten blir vunnen (100%) blir offerten låst och en order skapas upp. Om du inte använder Fortnox Offert & Order eller vill skräddarsy din offert i större utsträckning kan du fortsatt använda dig av de dokumentmallar för offerter som finns i Fortnox CRM.

 

Fortnox Bokföring

Automatiska Valutakurser
Du som arbetar med annan valuta än SEK kan numera få dina valutakurser uppdaterade helt automatiskt. Kurserna som uppdateras hämtas från Riksbanken. För att aktivera automatiska valutakurser går du till Inställningar - Leverantörsfakturor/ Fakturering - Valuta och slår på funktionen.

Koppling till din bank
I dagsläget kan du som är kund hos Handelsbanken, Nordea, SEB eller Danske Bank ha en automatisk koppling till din bank. Nu blir det enklare att se om kopplingen på ditt bankkonto är aktiv, då det kommer stå utskrivet på respektive konto om bankkopplingen är aktiverad. Detta gäller alla bankkopplingar utom Nordea, status även för Nordeas konton kommer längre fram.

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

Förbättring av Milersättning 

Avståndet för milersättning kan beräknas med Google Maps och visas då i en kartvy. Du kan välja mellan olika rutt-alternativ med "via-orter", och välja om det är en tur- & returresa.

 

Traktamenten och kostförmåner 2019

Nivåerna för skattefri ersättning gällande traktamente utrikes och kostförmåner är uppdaterade enligt lista från Skatteverket för 2019.