Skapa arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

För att skapa arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) går du till Lönekörning - Arbetsgivardeklaration och klickar sedan på den oranga knappen Skapa ny som du hittar uppe i högra hörnet. Välj vilken period du vill skapa arbetsgivardeklarationen för och klicka sedan på knappen OK.

image3.png

Som du ser i listan hämtas värdena upp, den aktuella skatteperioden blir vitmarkerad och får status Skapad.
För att kontrollera de framräknade beloppen klickar du på raden för att se detaljerat underlag eller skriver du ut ett skatteunderlag.

image4.png
Arbetsgivardeklarationen består av en Huvuduppgift och i en Individuppgift.

Om allt stämmer så klickar du på knappen Utför - Skapa AGI-fil för att få en fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida. Rapporteringen kan även göras manuellt och du skriver då ut ditt underlag på papper för att sedan redovisas i Skatteverkets e-tjänst.

När AGI-fil är skapad får skatteperioden status Fil skapad och blir grönmarkerad.

Skapa_agi_fil.jpg

I filtret Ändrade kommer de arbetsgivardeklarationer som har ändrats efter de skapats att visas, vilket också innebär att de kommer ändra färg från grönt till gult.

För att kunna skicka in perioden på nytt med de nya förändringarna behöver du skapa om skatteperioden. Markera raden och välj knappen Återskapa. Skatteperioden ändrar nu status till Skapad.

Om det är något fel hamnar den skapade perioden i filtret Felaktig och raden blir rödmarkerad. På raden ser du en varningstriangel med information om felet.

image5.png

När du går in i detaljvyn så ser du vad som är i fältet Meddelande på den anställdes Individuppgift.

image1.png