Lagervärde diffar mot bokfört värde

Är inte lagervärdet enligt lagervärdesrapporten samma som det bokförda lagervärdet?
Detta kan i så fall bero på en eller flera av följande orsaker.

Differens från aktivering av Fortnox Lager

När Fortnox Lager aktiveras skapas ingående saldon upp baserat på
“Antal i lager” * “Kalkylkostnad” för respektive artikel. Lagervärdet när aktiveringen är slutförd är totalsumman av dessa.
Eftersom bokföring av lagervärdet före aktiveringen görs manuellt så är det oftast så att detta inte stämmer exakt med lagervärdet som skapas vid aktiveringen.
För att åtgärda differensen behöver man stämma av lagervärdet, lär mer här.


Alla lagerförändringar inte bokförda ännu

Skäl 1 - Fördröjning
Den automatiska lagerbokföringen görs varje natt, då bokförs allt som markerats med “Lagerhantering klar”, samt allt som först markerats med Lagerhantering klar, och därefter makulerats. Tittar man på innevarande dag finns det därför stor sannolikhet att det finns lagerhändelser som ännu inte bokförts.
För att undvika kan man istället titta på ett tidigare datum, alternativt klicka på knappen “Bokför nu” under Inställning - Lager - Lagerbokföring.

Skäl 2 - Ej klarmarkerade utleveranser
Inleveranser syns inte i Lager förrän de blivit markerade med Lagerhantering klar. Utleveranser däremot (Order i status Levereras, eller Kundfaktura), görs omedelbart när man sparar så att lagersaldot hålls aktuellt. Det betyder att lagervärdet minskar, även om utleveransen inte markerats med “Lagerhantering klar”.
Om det finns utleveranser som inte markerats med Lagerhantering klar bör man således klarmarkera dem, alternativt jämföra lagervärdet för ett tidigare datum där dessa inte påverkar.
Observera att en Order i status Reservera INTE gör någon utleverans och därmed inte påverkar lagervärdet.