Fortnox Användarstöd

Nyheter tjugohundraarton

Fortnox Lön/Lön Plus

Automatiskt beräknad engångsskatt
Det finns nu en ny funktion i Fortnox Lön som automatiskt beräknar vilken procent för engångsskatt den anställde ska ha utefter vad den anställde får utbetalt i lön under beskattningsåret. Inställningen är default Ja för alla anställda fr o m beskattningsår 2019. Vill man kan man manuellt ange vilken engångsskatt de anställda ska ha.

Nya uppmärkningskoder Fora
Arbetarna behöver märkas upp med rätt kollektivavtal vid rapporteringen av slutliga löner till Fora för att få sin kompletterande pensionspremie inbetald. Fora har nya uppmärkningskoder inför rapporteringen av slutliga löner för 2018, i januari 2019.

Personnummer eller födelsetid krävs för att kunna skapa lönebesked till anställd
Från årsskiftet berörs alla av Arbetsgivaravgifter på individnivå. För att kunna skicka in individuppgifter kräver Skatteverket att det på de anställda finns personnummer eller födelsetid. I Fortnox Lön krävs det därför att denna uppgift finns på den anställde redan när lönebeskedet skapas.

Löneår 2019
Lön är nu uppdaterad med skatter, arbetsgivaravgifter och belopp för beskattningsår 2019.

Arbetsgivaravgifter på individnivå
Fr o m 1 januari 2019 ska alla företag börja att rapportera arbetsgivaravgifter på individnivå (AG). I Fortnox Lön kommer det automatiskt skapas arbetsgivaravgifter på individnivå när du skapar deklaration i Fortnox Lön för det som utbetalas under 2019.

Karensavdrag
Från och med 1 januari 2019 är det nya regler som gäller för karens, karensdagen ersätts med ett karensavdrag.
Fortnox Lön är nu uppdaterat med regelverket för karensavdrag. Läs mer här.

 

Fortnox Bankkopplingar

Kontroll av BIC
När en betalning av en leverantörsfaktura ska genomföras är det viktigt att rätt betaluppgifter är angivna för betalningsmottagaren. Numera görs en validering när information anges i fältet BIC i leverantörsregistret och det går inte att spara förrän ett korrekt BIC lagts in.

Förtydligande vid avvisad betalning på banken
Vi arbetar med att förtydliga processen inne i Fortnox när en betalning avvisas på banken, därför kommer du numera att kunna se vilket löpnummer som har avvisats i notisen som visas. De som använder bankkopplingen till SEB är de kunder som först kommer få denna förändringen.
Tips! Du vet väl om att om du klickar på notisen så kommer du direkt till "behandla betalfil"? Där kan du sedan återställa betalfilen så att fakturan/fakturorna får rätt status i Fortnox.

Behandlingshistorik vid avvisad betalning
Vi kommer att börja logga avvisade betalningar i behandlingshistoriken. De som använder bankkopplingen till SEB är de kunder som först kommer få denna förändringen.

Kommande händelser på SEB
Numera debiteras IBAN (istället för Bankgiro) när en inrikesbetalning utförs genom bankkopplingen till SEB. Detta gör att betalningarna som lagts in för betalning kommer kunna ses under "kommande betalningar" i SEB´s internetbank, vilket gör det enklare att kunna följa hela betalningen till dess att den är betald. Detta öppnar också upp möjligheter för att kunna avbryta kommande betalningar.

 

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

Registrera utlägg åt andra personer
En användare som av administratören fått behörighet, kan nu tillåtas att rapportera utlägg åt en eller flera andra användare. Användaren får då inne i Kvitto & Resa på webben möjligheten att växla till delegat åt annan användare.


Fortnox Lager

Manuell inleverans 
Det finns nu stöd för att använda automatiska valutakurser för manuella inleveranser i Fortnox Lager. Om du har funktionen för automatiska valutakurser aktiv så hämtas automatiskt aktuell valutakurs för det valda inleveransdatumet.

 
Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa Plus

Rapportnummer visas i listan under Rapporter
Om man under inställningar valt att använda rapportnumrering så visas nu rapportnumret i listan under Rapporter.

Kostnadsställe och Projekt vid rapportmottagare Fortnox Lön
Har du Fortnox Lön som rapportmottagare så kan du nu använda Kostnadsställe och Projekt. Inställningar görs av administratören under Inställningsfliken.

Separat inställning för endagstraktamente inrikes och utrikes
Olika regler gäller för endagstraktamente inrikes och utrikes, och som administratör kan du nu göra anpassade inställningar för detta under Inställningar. Välj kategorin Traktamente, och sedan Avancerade inställningar. Under Tillåt endagsförrättning väljer du Anpassade regler, och gör dina inställningar.

 

Fortnox Lager

Aktiva artiklar visas i inventering
Nu visas endast aktiva artiklar i inventering. Läs mer om inventering här.

Artiklar visas enbart som en rad
Om du inte använder funktionen "Visa lagerställen" visas varje artikel enbart som en rad, även om den sedan tidigare finns på flera lagerställen eller platser.

Filtrering på in- eller utleveransdatum
Möjlighet att filtrera på artiklar som har in- eller utleveranser senare än ett visst datum, och därmed enbart få med artiklar som påverkats exempelvis senaste året.

Ytterligare filter för funktionen "Visa lagerställen"
Om funktionen "Visa lagerställen" är aktiv kan man välja att kombinera detta filter med att även alltid visa en rad per artikel med dess standardlagerställe och plats, alternativt att enbart visa de artiklar, lagerställen och platser som påverkats efter ett bestämt datum.

Visa saldo per lagerplats
Saldo per lagerplats för en enskild artikel syns genom att klicka på raden i Lagerlistan.

Nytt filter i Lagerlistan
Nu finns ett nytt filter i Lagerlistan för att enbart se artiklar som har orderbrist, alternativt enbart de artiklar som har varning för lågt lagersaldo.

Filtrera transaktionshistorik på reservationer
Nu finns möjlighet att filtrera transaktionshistorik på reservationer.

Negativa lagersaldon via manuell inleverans
Nu finns möjlighet att skapa negativa lagersaldon via manuell inleverans

 

Fortnox Tid

Förbättrad navigering
Nu finns knappar för att navigera framåt och bakåt mellan olika fakturaunderlagsposter.

Förbättrad sortering
Alla kolumner går nu att sortera i fakturaunderlagsvyn (förutom kolumnen Projekt eftersom den kan innehålla flera projekt).

Filtrering för Kund och Projekt
Filtreringsmöjligheter för Kund och Projekt är tillagda i vyn Fakturaunderlag.

 
Fortnox Lön/Lön Plus

Stöd för födelsetid om personnummer saknas
När en anställd saknar person- eller samordningsnummer kan man använda sig av Födelsetid för rapportering av kontrolluppgifter och Arbetsgivardeklaration på Individnivå på den anställde. Födelsetid registreras i personalkortet. 

Guide vid lönekörning
Nu kan du nu när du skapar en lönekörning aktivera en hjälpguide, som steg för steg hjälper dig att genomföra alla delar av en lönekörning i Fortnox Lön.

 

Fortnox Bokföring

Möjlighet att skapa räkenskapsår med engelsk benämning på kontoplanen
Det går nu att skapa ett räkenskapsår med en engelsk benämning på kontona i en BAS-kontoplan

 

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa Plus

- Rapportmottagare Fortnox Lön
- Byta till annan rapportmottagare än Fortnox Bokföring
- GUI-förberedelse för dubbla och parallella rapportmottagare
- Summering/Bulk för PDF-mottagare
- Sätta redovisningsvaluta för organisationen
- Exponering av felmeddelanden/validering för utlägg tillhörande en rapport
- Flera attestanter på samma nivå på avdelning
- Obligatoriska/synliga/osynliga dimensioner per kategori

 

Fortnox CRM

- E-postadresser som klickbara länkar
- Pushnotiser i apparna vid t.ex. försäljning

 

Fortnox Tid

- Klarmarkering av period går nu även att göra i appen

 
Fortnox Lön/Lön Plus

- Arbetstidsförkortning och arbetskonto, läs mer här.
- Koppling från Fortnox lön/Lön Plus till Fortnox Kvitto & Resa
- Collectum och Fora

 

Fortnox Bokföring

- Behandla betalfiler utökas och visar beloppet som ska betalas
- Kontroll på kontonummer och clearingnummer i leverantörsregistret

 

Fortnox Arkivplats

- Behörighetsnivåer och rättigheter till mappar i Fortnox Arkivplats. Läs mer här.

 

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa Plus

- Telia Sense som tilläggstjänst för elektronisk körjournal. Läs mer om körjournaler här.
- Automatkategorisering på nya bolag
- Egendefinierade dimensioner på utläggsnivå kommer nu även på traktamente och milersättningar
- Firstcard (Nordea) som tilläggstjänst för bankkopplingar
- Ange antal deltagare vid representation

 

Fortnox CRM

- Google Calendar som tilläggstjänst för Kalendersynk

 

Fortnox Tid

- Under debiterbar tid finns det möjlighet att ta bort tidsregistreringar som du vet aldrig ska faktureras. Registreringarna sparas dock och kan återföras till Debiterbar tid vid behov.
- Under Översikt, i diagrammet Kunder, visas den tid som ej ska faktureras separat
- Frånvaro kan registreras för en period, istället för att varje dag ska registreras separat. Det går även att göra justeringar av dagar inom perioden.
- Fakturatext och anteckningar finns tillgängligt även från appen.
- I Detaljerad översikt går det även att filtrera på tid som ej ska faktureras
- Möjlighet att filtrera på Tjänst i vyn för Debiterbar tid

 

Fortnox Lager

- Tillverkningsorder, läs mer här.
- Strukturartikel, lär mer här.

 
Fortnox Digital byrå

- Möjlighet att ändra leveransdatum på redan skapade tjänster som är kopplade till period
- Möjlighet att kopiera tjänster till företag från fördefinierade mallföretag

 

Fortnox Lager

- Makulera inleverans
- Inventeringsnummer och ändringshistorik visas i inventeringslistan
- Skriva ut plocklista för tillverkningsorder
- Möjlighet att se lagersaldo per lagerställe direkt i lagerlistan

 

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa Plus

- Funktion för drivmedelsförmån som tilläggstjänst
- Notis om redan inskickat traktamente för samma period

 

Fortnox CRM

- Import av företag & kontakter, läs mer här.
- Postadress på företag och från Bisnode blir fakturaadress på kundnummer om fakturaadress saknas

 

Fortnox Tid

- Möjlighet att kunna se registreringar från de senaste 31 dagarna i registreringsvyn
- Om projekt finns angivet på kunden i kundregistret, så väljs detta med automatik vid tidsregistreringen
- Föreslagen dag vid klarmarkering blir dagens datum

 
Fortnox Tid

- Klarmarkering tas med i behandlingshistoriken

Fortnox Digital byrå

- Aktivera inaktiva klienter i Digital byrå
- Uppdatera aktiviteters status med massbearbetning
- Möjlighet att ändra leveransdatum på redan skapade tjänster utan koppling till period
- Ändring i tjänsterna Planering, Kvalitetssäkra inkomstdeklaration, Upprätta bilaga K10 för delägare samt Inkomstdeklaration privatperson under uppdraget Skatt

Fortnox Lager

- Lagerställe för utleverans
- Händelser för tillverkningsorder som loggats till behandlingshistoriken visas i listan och i detaljvy för tillverkningsorder

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa Plus

- Visa senaste felmeddelande för varje rapport på fliken Felaktiga
- Funktion för att ladda ner bokförings- eller lönefil direkt till datorn
- Stöd för attestflödet i appen
- Attest på kostnadsställe
- Attest på utläggsnivå

Fortnox CRM

- Skapa kundnummer från företag utan vunnen försäljning
- Se kundnummer på företagskortet
- Leveransvillkor och leveranssätt för offertmall
- Synka telefonnummer och hemsida på företag
- GDPR-funktioner för registerutdrag och radering av personuppgifter

Fortnox Tid

- Möjlighet till frånvaroregistrering i appen
- Ökad flexibilitet vid fakturering - fakturera senare och visa/dölj på fakturan
- Filter för intern tid i Detaljerad översikt

 
GDPR

- Enklare att efterleva GDPR. Läs mer om GDPR i Fortnox här.
- Anonymisering av räkenskapsår
- Arkivplats - alla filer under koppla bild.
- Arkivplats - ingen papperskorg på lagringsplatsen
- Användare - ta bort användare
- Radera behandlingshistorik
- Lön - export av personaluppgifter till CSV
- Lön - anonymisera anställd
- Lön - radera löneår
- Lön - historik på anställd
- Lön - varnande kontrollfråga vid mejl av lönebesked
- Kund/lev - ta bort kund
- Kund/lev - ta bort avtal
- Kund/lev - ta bort leverantör

Fortnox Bankkopplingar

- Automatisk bankkoppling med SEB, läs mer här.
- Swedbank SEPA

Fortnox Bokföring

- Massbearbeta kontoplanen, läs mer här.
- Status av inbjudan till leverantör för e-faktura
- Möjlighet att bjuda in alla leverantörer till e-faktura
- Intern systemanvändare och låsning av period

Fortnox Lön/Lön Plus

- Collectum ITP2, mer information hittar du här.
- Sparade semesterdagar specificeras per intjänande år
- Skapa nytt arbetstidsschema från personalregistret
- Ändra anställnings-ID
- Ändra benämning Avrapportera till Klarmarkera
- Ändra benämning Pappadagar till 10 dagar vid barns födelse

Fortnox Lager

- Uppdatering av TG/TG
- Lagerställe och lagerplats för inleverans i Tillverkningsorder
- Funktionen Gå till artikel i Inventering

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

- Nummerserier för rapporter

Fortnox CRM

- Nytt CRM i samarbete med Upsales, mer information finner du här.
- Dialog i Lobbyn för att flytta över data från CRM Säljstöd

Fortnox Tid

- GDPR anpassning av Fortnox Tid

 
Fortnox Digital byrå

- Planering av Skatt, Ny tjänst
- Kvalitetssäkra inkomstdeklaration, Ny tjänst

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

- Automile & Telliq som tilläggstjänst för elektronisk körjournal
- Avaktivera redigeringsläget
- Föreslå dagens datum vid tolkning av datum som är äldre än 2 år
- Statistik-/avstämningsrapport över alla utläggen
- Koppla korttransaktioner från nya kort till rätt användare

Fortnox Tid

- För att registrera tid, krävs det att användaren har en licens för Tid
- Klarmarkering av tid för fakturering

 
Fortnox Digital byrå

- Ändring av uppdragsnamn från Inkomstdeklaration till Skatt
- Arbetsgivardeklaration på individnivå, Ny tjänst
- Radera bortkopplad klient

Fortnox Lager

- Orderbrist i Lagerlistan
- CSV-export
- Lagerställe som egen kolumn i transaktionshistoriken
- Kund/leverantör visas på transaktionsrader i transaktionshistoriken

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

- Sätta vikarie för godkännande vid exempelvis semestrar
- Ta bort utlägg i förenklade attestvyn
- Ytterligare attestfunktioner
- Filtrera representationstyper
- Endagsförrättning

Fortnox Tid

- Lansering av nytt Tidprogram, som även innefattar app-funktioner

 
Övergripande Fortnoxförändringar

- Möjlighet till fler bankkonton i bankkontoregistret, läs mer här.
- Anslutna bankkonton för Handelsbanken skapas automatiskt
- SMS-autentisering är nu kostnadsfritt

Fortnox Bokföring

- Automatiskt skapande av räkenskapsår, läs mer här.
- Möjlighet att radera ej matchade röda poster i in- och utbetalningar
- Nytt filter i utökad sökning på leverantörsfakturalistan för atteststatus

Fortnox Fakturering

- Förbättrad hantering av skattereduktion
- Export av kund-/leverantörsregister som CSV

Fortnox Lön/Lön plus

- Förbättrad hantering av personnummer
- Växa-stöd, automatisk hantering när 12 månader har passerat
- Semesterskuld som default vid utskrift i semesterberedningen
- Rörlig del specificerad på semesterskuldlistan

Fortnox Anläggningsregister

- Rapport för framtida avskrivningar
- Möjlighet att välja datum för makulering av tillgång

Fortnox Digital byrå

- Varning vid osparade ändringar
- Behålla information om före detta klienter i Digital byrå
- Egen tjänst på leverantörsfakturor - ny tjänst
- Ta bort tjänster med massbearbetning
- Kopiera tjänster till flera klienter med massbearbetning, läs mer här.
- Filtrering på bolagsform

Fortnox Lager

- Förbättringar i inventeringsfunktionen
- Inställning om Batch ska visas eller ej
- Transaktionshistorik
- Lagerlista

Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

- I appar nollställa fältet Kostnadsställe/Projekt
- I appar koppla korttransaktion till befintligt utlägg

 
Fortnox Kvitto & Resa/Kvitto & Resa plus

- Traktamentesbelopp 2018
- Spara utläggsändringar direkt i rapporter