Uppdatering av Fortnox Tjänsteavtal

Fortnox Tjänsteavtal kommer uppdateras. Ändringarna av villkoren ska göra avtalet tydligare för dig och täcka in nya produkter, tjänster och funktioner från Fortnox.
Du kan läsa Fortnox Tjänsteavtal i sin helhet här

I den uppdaterade versionen av Tjänsteavtalet som träder i kraft den 6 december har vi gjort följande justeringar.

  • Lagt till Lön som exempel i beskrivningen av Fortnox program.
  • Lagt till version av avtalet.
  • Tydliggjort systemadministratörens roll i paragraf 7 och 13 i Tjänsteavtalet.
  • Begränsat tiden för rätt att kräva kompensation vid driftstörningar i punkt 11 i Tjänsteavtalet.
  • Justerat felformatering i form av hänvisning i paragraf 3 i Biträdesavtalet.
  • Förlängt tiden för att hämta ut data efter uppsagt avtal och förlänger lagringstiden i punkt 9 och 10 i biträdesavtalet.
  • Justerat felstavning, ändrat och lagt till i underbilagan i Biträdesavtalet.

Vill du läsa den nuvarande versionen av avtalet kan du ta del av det här.