Uppdatering av Fortnox Tjänsteavtal

Vi kommer uppdatera vårt tjänsteavtal. Ändringarna ska göra avtalet tydligare för dig och täcka in nya tjänster och funktioner. Du behöver inte göra något för att godkänna den nya versionen, det gör du genom att fortsätta använda Fortnox program. Du kan läsa Fortnox Tjänsteavtal i sin helhet här

I den uppdaterade versionen av Tjänsteavtalet som träder i kraft den 19 juni har vi gjort följande justeringar:

  • Förenklat inledningen och tagit bort punkt 1.2.
  • Justerat lagringstiden i punkt 18.7 för att harmonisera med personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1.
  • Tydliggjort att lagrad data krypteras i underbilaga 1.
  • Lagt till nya leverantörer i underbilaga 2.

Vill du läsa den nuvarande versionen av avtalet kan du ta del av det här.