Fortnox Användarstöd

Attestera utlägg

I Fortnox Kvitto & Resa kan du arbeta med attestering på lite olika sätt. Hur du som administratör hanterar inställningar för attestflödet kan du läsa om här: Hantera attestflöde i Kvitto & Resa

 

Om du är standardgodkännare och det inte finns andra inställningar för attestflöden, så går alla inskickade rapporter till dig för attestering. Man kan också välja att attestera enligt avdelningsstruktur eller enligt kostnadsställe, och man kan välja att vara flera attestanter i ett flöde. Oavsett hur ni valt att göra så fungerar själva attesteringen på samma sätt. 

Det går att attestera rapporter både i appen och på webben, när en rapport skickats in av en användare får du notiser samt mejl om detta.

Notiser skickas till användare både via mejl och pushnotis i telefonen. 

 

Attestera i appen Fortnox Kvitto & Resa

En notis längst upp till höger visar att du har något att utföra. Det visas även en notis vid Att göra i vänstermenyn. 

Notis_Att_go_ra_app.jpg

 

 

Klicka på Att göra för att visa de inkomna rapporterna. 

 

Att_go_ra_lista_app.jpg

Godkänn utläggsrapport

Klicka på respektive rapport och Visa rapport för att kontrollera så att allt stämmer, innan du klickar på Godkänn. 

 

Godka_nn_rapport_i_app.jpg

Avslå utläggsrapport

Om något inte stämmer kan du dra knappen under Godkänn åt vänster, då aktiveras istället knappen Avslå, och du kan skriva en förklaring till användaren, varför rapporten avslås. När du valt att avslå en rapport skickas den tillbaka till användaren som Ej godkänd och orsaken visas i röd text.

Avsla__rapport_i_app.jpg