Nyheter Oktober 2018

Följ

Fortnox Lön

Stöd för födelsetid om personnummer saknas
När en anställd saknar person- eller samordningsnummer kan man användas sig av Födelsetid för rapportering av kontrolluppgifter och Arbetsgivardeklaration på Individnivå på den anställde. I Fortnox Lön har vi nu stöd för detta i personalkortet.

Födelsetid består av personen födelsedatum följt av 3 valfria siffror (ÅÅMMDDnnn).
För exempelvis en person som är född 4 juni 1989 och som saknar person- och samordningsnummer, kan du fylla i 19890604001. De tre valfria siffrorna kan man t.ex. använda för att hålla isär personer som saknar personnummer som man lämnar kontroll- eller individuppgift för och som är födda samma datum.

När man har födelsetid angivet på en anställd måste det även finnas angivet för- och efternamn samt adress till den anställde, dessa uppgifter behövs vid rapporteringen till Skatteverket.


3_27-Fo_delsetid_Lo_n.jpg

Guide vid lönekörning
För att underlätta och göra en lönekörning lättare att skapa finns det nu en hjälpguide att använda sig av som steg för steg hjälper till med alla delar av en lönekörning i Fortnox Lön. Hjälpguiden kan du aktivera när du börjar att skapa en lönekörning genom att markera Hjälpguide vid lönekörning och den följer dig genom hela lönekörningen. Det går även att genomföra en lönekörning utan denna markering. Om du väljer att avsluta guiden innan alla steg i en lönekörning är genomförda, avbryts guiden, men du kan fortsätta med din lönekörning. 

1_Hja_lp_guide_vid_lo_neko_rning.pngFortnox Bokföring

Möjlighet att skapa ett räkenskapsår med engelsk benämning på kontoplanen
Det går nu att skapa ett räkenskapsår med en engelsk benämning på kontona i en BAS-kontoplan, vilket gör det enklare att kunna arbeta i Fortnox ihop med engelskspråkiga användare, alternativt enklare att förstå rapporter som tas ut även om rapportmottagaren är engelskspråkig.

Obs! Om man valt engelsk kontoplan står kontonas benämning alltid på engelska, även för de användare som kör övriga programmet på svenska.

screenshot-1.png