Fortnox Användarstöd

Inställningar för Drivmedelsförmån i Kvitto & Resa Plus

Aktivera tilläggstjänsten Drivmedelsförmån i Kvitto & Resa så kommer de anställda enkelt att kunna rapportera drivmedelsförmån. Tjänsten är tillgänglig för dig som har Kvitto & Resa Plus, och Lön som rapportmottagare.  

Läs mer om vad drivmedelsförmån innebär:

Skatteverket: Drivmedelsförmån

 

Aktivera Drivmedelsförmån

Under Tilläggstjänster och fliken Funktioner aktiverar du som administratör tjänsten Drivmedelsförmån

När tjänsten är aktiverad kommer vänstermenyn för hela din organisation att uppdateras med alternativet Drivmedelsförmån.

Drivmedelsfo_rma_n.jpg 

Klicka på Drivmedelsförmån på vänstersidan och välj vilken löneart som drivmedelsförmånen ska läggas på.

 

 

Lägg till användare

Klicka på knappen Lägg till användare under fliken Användare, där väljer du vilka användare som är aktuella för drivmedelsförmån. Fyll i information om biltyp och startperiod. Startperiod är från den period som användaren ska börja rapportera drivmedelsförmån.

drivmedelsfo_rma_n-anva_ndare.jpg

Om beräkningsmetoden är Schablonberäkning måste även information om genomsnittlig förbrukning för bilen fyllas i.

 

Beräkning enligt schablon

Gå till Drivmedelsförmån och Inställningar, välj beräkningstyp och fyll i schablonpriset i kr/liter för de olika drivmedlen, detta innebär att resorna kommer beräknas enligt ovanstående belopp och det genererar i sin tur värdet som den anställde ska förmånbeskattas för.
Nästa steg är att gå till vyn Användare. Klicka på aktuella personer och ange förbrukning per mil.

drivmedelsfo_rma_n-schablon.jpg

 

Baserat på drivmedelskostnader


Den här uträkningen baseras på den totala drivmedelskostnaden per anställd och månad. Klicka på fliken Drivmedelskostnader och ange aktuell period och den totala kostnaden per anställd. Observera att administratören manuellt måste lägga in ett belopp varje månadsperiod.
Finns det inga användare i den vyn behöver du se över instruktionerna i avsnittet Lägg till användare längre upp.

 drivmedelskostnader-aktuell.jpg

När ovan steg är utförda så kommer det automatiskt att skapas utlägg med drivmedelsförmån där den anställde fyller i in- och utgående mätarställning, samt kopplar de körningar som är gjorda i tjänst.

 

 

Läs mer här:
Registrera Drivmedelsförmån i Kvitto & Resa Plus