Inställningar för Drivmedelsförmån i Kvitto & Resa Plus

Tilläggstjänsten Drivmedelsförmån är endast till för dig som har Kvitto & Resa Plus, och Lön som rapportmottagare. Efter att du som administratör aktiverat Drivmedelsförmån kommer de anställda att kunna rapportera drivmedelsförmånen. 

 

Aktivera Drivmedelsförmån

Under Tilläggstjänster och fliken Funktioner aktiverar du som administratör tjänsten Drivmedelsförmån. 

När du gjort detta kommer vänstermenyn för hela din organisation att uppdateras med alternativet Drivmedelsförmån.

Drivmedelsfo_rma_n.jpg 

 

Inställningar

Klicka på Drivmedelsförmån i vänstermenyn. Under Inställningar väljer du vilken beräkningsmetod som ska användas samt vilken löneart förmånsbeloppet ska registreras på.

 

Om du väljer beräkningstypen Schablonberäkning fyller du prisuppgifter för de olika typer av drivmedel som finns. 

 

Lägg till användare

Klicka på knappen Lägg till användare under fliken Användare, där väljer du vilka användare som är aktuella för drivmedelsförmån. Fyll i information om biltyp och startperiod. Startperiod är från den period som användaren ska börja rapportera drivmedelsförmån.

Ska_rmavbild_2018-10-15_kl._15.08.29.png

Om beräkningsmetoden är Schablonberäkning måste även information om genomsnittlig förbrukning för bilen fyllas i.

 

 

Drivmedelskostnader

Under Drivmedelskostnader rapporteras per period och person den kostnad för drivmedlet som företaget betalat.

 

Ska_rmavbild_2018-10-15_kl._15.42.28.png