Semesterfliken i Personalkortet

Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det i fliken semester inne på personalkortet.

Semester.png

* Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.
* Om den anställde ska få endast en summa och inga dagar så finns inställningen "Beräkna endast summa, inga dagar" .
* Är den anställda ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför "Ja" för de anställda som är ensamstående.
* Utgår ni ifrån sammalöneregeln ska du ange "Nej" vid "Semester enligt procentregeln". Eller tvärtom om ni utgår från procentregeln.
* I fältet Avvikande semesterrätt anger du om den anställda inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.
* Minimilön heltid om den avviker ifrån de generella inställningarna.


Aktuellt semesterår
Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semester som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Semester.png

Datumet som står i fältet "Beräknad t.o.m." innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret kommer datumet att uppdateras med automatik.
Har du precis börjat med Fortnox löneprogram får du manuellt skriva i det sista datumet i den månad som ni betalade ut semester i ert gamla löneprogram. Om den sista lönen betalades ut den 25 februari 2014 skriver du alltså in 140228 i fältet "beräknad t.o.m.".

I fälten "Antal" för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår.Så fort den anställde tar ut en semesterdag eller man betalar ut en semesterdag så kommer fältet för uttaget och kvarvarande att uppdateras. Har ni precis börjar arbeta med Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställda har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal.

Har den anställde sedan tidigare program fått med sig en total semesterlön summa, rörligt tillägg eller förskotts skuld så fyller ni i det i fälten till vänster under respektive rubrik.
Vid ett semesterårsavslut beräknas dessa värde ut per automatik utefter de inställningar ni har valt.

För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn registrerar du den anställdes barn även under denna fliken.
I vårt exempel har vi lagt in barnets namn med födelseår och månad i kolumnen Barn så vi kan hålla reda på hur många av föräldraledighetsdagarna som är semesterlönegrundande. Det går att ta ut fler än 120 dagar men dessa är ej semesterlönegrundande. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Semester.png