Fortnox Användarstöd

Semesterfliken i Personalkortet

Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna på avtalen så kan du justera det på den anställdes personalkort.

Klicka på Register uppe till höger, välj Personal klicka på aktuell anställd. Välj sedan fliken Semester.

Inställningar till semesterberedning

insta_llning-till-semesterberedning.png

Ska ingå i semesterberedningen
Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställde får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.

Beräkna endast summa inga dagar
Ska semesterlönen betalas ut vid ett tillfälle, t.ex. vid vikariat eller kortare visstidsanställning, anger du Ja här.

Ensamstående
Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Välj Ja om den anställde är ensamstående.

Semester enligt procentregeln
Procentregeln kan användas på anställda med både månadslön och timlön. Enligt semesterlagen är sammalöneregeln huvudprincip för månadsavlönade. Om man har varierande sysselsättningsgrad under ett semesterår brukar dock procentregeln antas istället. Procentregeln baserar semesterskulden på intjänade semestergrundande värden.

Avvikande semesterrätt
I fältet Avvikande semesterrätt anger du om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Aktuellt semesterår

Akt_sema_r.jpg

Startdag
Semesterårets startdag hämtas från de generella inställningarna och kan inte justeras här. 

Beräknad t.o.m.
Det datum som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdes semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret kommer datumet att uppdateras med automatik.
Har du precis börjat med Fortnox löneprogram får du manuellt fylla i det sista datumet i den månad som ni betalade ut semester i ert tidigare löneprogram.

Betala ut semester enligt sammalöneregeln
Ange Ja under alternativet Betala ut semester enligt sammalöneregeln för att de semesterdagar som tas ut ska värderas enligt sammalöneregeln.
Läs mer här: Kom igång med semester i Fortnox


Semesterdagar

Semdag.jpg

I fälten Antal dagar för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställde har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställde kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort den anställde tar ut, eller man betalar ut, en semesterdag så kommer fältet för uttaget och kvarvarande att uppdateras. Har ni precis börjar arbeta med Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställde har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal dagar

 

Total semesterlön

Summa
Får den anställde ut sin semesterersättning i en klumpsumma anger du hur mycket som är kvar att betala ut i fältet Summa. Detta värde anges med automatik vid en semesterberedning, det är alltså enbart när ni börjar använda Fortnox Lön som värdet måste anges manuellt.

Utbetalt
När en anställd tar ut en semesterdag räknas värdet i detta fält upp vilket gör att antalet kvarvarande dagar automatiskt minskar.


Rörligt tillägg
Vissa lönearter värderas enligt ett rörligt tillägg, t.ex. bonus. Fyll i totalsumman när ni börjar med Fortnox Lön. Vid ett semesterårsavslut beräknas detta värde ut per automatik.

Förskottssemester i kronor
Om ni är nya i Fortnox Lön och den anställde har en ingående skuld så anger du det här.
Vid ett semesterårsavslut beräknas dessa värde ut per automatik utefter de inställningar ni har valt.

Semestergrundande frånvaro vid föräldraledighet
För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn registrerar du den anställdes barn även under denna fliken.
Det går att ta ut fler än 120 dagar men dessa är ej semesterlönegrundande. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer här: Föräldraledighet