Fortnox Användarstöd

Masshantering i Fortnox CRM

I Fortnox CRM har du en möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt masshantera flera markerade rader på samma gång, t.ex. för att massuppdatera era företag med en viss kategori. I de olika flikarna Aktiviteter, Möten, Företag, Kontaktpersoner, Försäljning och Kampanjer kan du använda detta verktyg när du markerat poster du vill masshantera.


Markering

Masshanteringen får du upp i nederkant av listan genom att markera en, flera eller alla i den aktuella lista du står i. Raden är alltså markerad när rutan bockats i till vänster på respektive Aktivitet, Möte, Företag, Kontaktperson, Försäljning eller Kampanj.Masshantera_1.png

Du kan också använda bockrutan längst upp och längst till vänster i listan för att markera alla. Då väljer du om du mellan att markera alla på den aktuella sidan eller alla totalt, här finns även möjligheten att avmarkera alla.Masshantera_2.pngMarkering via Filter

Ett effektivt sätt för att t.ex. välja ut vilka rader du vill uppdatera med en viss kategori är att göra urval för markering med hjälp av filterfunktionen till höger. Där kan du välja bland alla fält för den flik som du står i, innehållet anpassas alltså för Aktiviteter, Möten, Företag, Försäljningar respektive Kampanjer. Du kan även t.ex. göra datumselektering för ett visst år eller kombinera olika fält. 
Läs mer här: 
Skräddarsy och filtrera listor i CRMMasshantera_3.png

I ovanstående exempel har filter använts för att välja ut alla öppna Aktiviteter till och med idag.


Masshanteringsval

När du har valt ut och markerat vad du vill masshantera använder du den blåa listen som dyker upp längst ned för den masshantering du vill utföra. Vilka olika alternativ som finns beror på vilken flik du står i och vilken behörighet du har.Masshantera_4.png

I detta exempel från aktivitetsfliken kan man t.ex. välja att uppdatera aktiviteter, uppdatera de företag eller kontakter som aktiviteterna rör. Uppdateras aktiviteterna kan man t.ex. byta användare på dem eller lägga till dem till en kampanj.


Masshantering_5_-_Uppdatera_aktivitet.png


Uppdateras aktiviteternas företag kan t.ex. dessa företag läggas till en kategori eller kampanj och under Lägg till fält kan alla företagsfält uppdateras härifrån. 

Masshantera_6_-_Uppdatera_fo_retag.png

Detta ett väldigt tidsbesparande och kraftfullt sätt att uppdatera t.ex. dina företag uppdelade i olika segment med fria fält och kategorier. För att läsa mer hur du jobbar med fält och kategorier, klicka här: Fria fält & kategorier.