Fortnox Användarstöd

Synka över försäljningen

När ni för första gången loggar in i Fortnox CRM behöver ni ta ställning till hur försäljningen skall föras över från Fortnox. Fakturor från Fortnox Fakturering eller ordrar från Fortnox Order & Offert kommer nämligen skapa vunna affärer i Fortnox CRM. Likaså kan offerter synkas över från den pågående affärsmöjligheten. De val du gör här bör du basera på hur du jobbar idag, det kommer gå att ändra i efterhand för framtida affärer.

Ska_rmavbild_2019-01-29_kl._09.18.38.png

Program för försäljning

Här väljer du om ni primärt arbetar med fakturor eller ordrar för vunnen försäljning. Väljer du Faktura kommer alla befintliga fakturor att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en faktura.

Väljer du istället Order kommer alla befintliga ordrar att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en order som du i sin tur kan skapa en faktura utifrån. Väljer du Order & Offert och lägger en affärsmöjlighet som 50 % (Prospect 2), då skapas det en offert i Fortnox Offert. När affärsmöjligheten sedan sätts som 100% (Vunnen) då skapas det upp en order direkt från offerten och vice versa.

Välj Ingen synk om du i dagsläget inte använder dig utav varken Fortnox Fakturering eller Fortnox Order & Offert. Det innebär då att försäljningen endast hanteras i CRM, den går dock att synka över i efterhand.

 

Uppsamlingsanvändare

I första hand kommer fakturor eller ordrar som synkas att ha användaren från Vår referens som skapare av affären. Om det dock saknas en användare under Vår referens kommer den användare du valt som Uppsamlingsanvändare stå som skapare av den synkade försäljningen. Normalt står alltså den som skapade fakturan eller ordern men om det fältet tömts används denna istället.

 

Prislista

Denna inställning är viktig om du arbetar med olika prislistor, då den styr vilken prislista på dina artklar i artikelregistret som utgångspriset på produkter i Fortnox CRM skall hämtas från. Du kan justera detta för framtida affärer, t.ex. om du skulle vilja skapa en specialprislista bara för CRM. Denna synk ligger alltså till grund för vad dina affärsmöjligheter får för utgångspris.


Ändring i efterhand

För att i efterhand ändra ovan inställningar går du till CRM-inställningarna uppe till höger i Fortnox CRM. Under Appar - Fortnox hittar du som är administratör samma inställningar igen. Om du ändrar raderas ingen redan synkad försäljning, det sker endast en uppdatering och komplettering av redan synkad försäljning. Exempelvis om du tidigare valt att synka fakturor och nu ändrar till ordrar så tillkommer ej fakturerade ordrar plus att tidigare synkade fakturor fylls på med orderinformation.Ska_rmavbild_2018-05-16_kl._14.45.02.png

Här kan du läsa mer om att skapa en försäljning i Fortnox CRM: Skapa försäljning