Synka över försäljningen

Följ

Inställningar för att komma igång
När din användare har Fortnox CRM och det är första gången ditt företag loggar in i Fortnox CRM behöver ni ta ställning till hur försäljningen skall föras över från Fortnox. Fakturor från Fortnox Fakturering eller ordrar från Fortnox Order & Offert kommer nämligen skapa vunna affärer i Fortnox CRM. De val du gör här bör du basera på hur du jobbar idag, det kommer gå att ändra i efterhand för framtida affärer.

Ska_rmavbild_2018-04-08_kl._09.05.13.png

Program för försäljning
Här väljer du om ni primärt arbetar med fakturor eller ordrar för vunnen försäljning. Väljer du Faktura kommer alla befintliga fakturor att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en faktura. Väljer du istället Order kommer alla befintliga ordrar att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en order som du i sin tur kan skapa en faktura utifrån.

Det finns även ett val som benämns Ingen synk. Det valet ska du välja om du i dagsläget inte använder dig utav varken Fortnox Fakturering eller Fortnox Offert/Order. Det innebär då att ingen vunnen försäljning kommer att föras över och går alltså att synka om i efterhand.

Uppsamlingsanvändare
I första hand kommer fakturor eller ordrar som synkas att ha användaren från Vår referens som skapare av affären. Om det dock saknas en användare under Vår referens kommer den användare du valt som Uppsamlingsanvändare stå som skapare av den synkade försäljningen. Normalt står alltså den som skapade fakturan eller ordern men om det fältet tömts används denna istället.

Prislista
Denna inställning är viktig om du arbetar med olika prislistor då den styr vilken prislista på dina artklar i artikelregistret som utgångspriset på produkter i Fortnox CRM skall hämtas från. Du kan justera detta för framtida affärer, t.ex. om du skulle vilja skapa en specialprislista bara för CRMet. Denna synk ligger alltså till grund för vad dina affärsmöjligheter får för utgångspris.


Ändring i efterhand
För att i efterhand ändra ovan inställningar går du till CRM-inställningarna uppe till höger i Fortnox CRM. Under Appar - Fortnox hittar du som är administratör samma inställningar igen. Om du ändrar raderas ingen redan synkad försäljning, det sker endast en uppdatering och komplettering av redan synkad försäljning. T.ex. om du tidigare valt att synka fakturor och nu ändrar till ordrar så tillkommer ej fakturerade ordrar plus att tidigare synkade fakturor fylls på med orderinformation.

Ska_rmavbild_2018-05-16_kl._14.45.02.png

Vill du läsa mer om att skapa en försäljning i Fortnox CRM, klicka här