Överföring av försäljning

Följ

Inställningar för att komma igång
När din användare har Fortnox CRM och det är första gången ditt företag loggar in i Fortnox CRM behöver ni ta ställning till några saker. De valen som dyker upp gäller hur försäljningen skall föras över från Fortnox. Fakturor från Fortnox Fakturering eller ordrar från Fortnox Order & Offert kommer nämligen skapa vunna affärer i Fortnox CRM. De val du gör här bör du basera på hur du jobbar idag, det kommer gå att ändra i efterhand för framtida affärer.

Ska_rmavbild_2018-04-08_kl._09.05.13.png

Program för försäljning
Välj om du primärt arbetar med fakturor eller ordrar för vunnen försäljning i Fortnox CRM. Väljer du Faktura kommer alla befintliga fakturor att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en faktura.

Väljer du istället Order kommer alla befintliga ordrar att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en order som du i sin tur kan skapa en faktura utifrån.

Det finns även ett val som benämns Ingen synk. Det valet ska du välja om du enbart arbetar med Fortnox CRM utan varken Fortnox Fakturering eller Fortnox Offert/Order. Det innebär då att ingen vunnen försäljning kommer att föras över.

Uppsamlingsanvändare
I första hand kommer fakturor eller ordrar som förs över att ha användaren från Vår referens som skapare av affären. Under Uppsamlingsanvändare väljer du vilken användare som skall stå som skapare av försäljning från synkade fakturor eller ordrar om det saknas en användare under Vår referens. Normalt står alltså den som skapade fakturan eller ordern men om det fältet tömts eller fyllts i med fritext används denna användare istället. Framtida affärer kommer generellt skapas av den inloggade användaren i Fortnox CRM.

Prislista
Välj vilken prislista på dina artklar i artikelregistret som utgångspriset på produkter i Fortnox CRM skall hämtas från. Detta kommer du kunna justera för framtida affärer men ligger till grund för denna överföring av försäljning.


Ändring i efterhand
Oberoende av vad du väljer i ovanstående inställningar vid migreringen kommer du alltid ha möjlighet att i efterhand ändra dessa inställningar. Under Inställningar som du finner längst upp till höger i Fortnox CRM har du möjlighet att under delen Appar - Fortnox komma åt samma inställningar igen. NOtera dock att då tas ingen redan synkad försäljning bort, det sker endast uppdatering av redan synkad försäljning och komplettering så att ingen saknas.

Ska_rmavbild_2018-05-16_kl._14.45.02.png

Vill du läsa mer om att skapa en försäljning i Fortnox CRM, klicka här