Fortnox Användarstöd

GDPR i Kvitto & Resa

Registerutdrag
Personuppgifter lagras dels i form av utläggsrapporter. Dessa kan av systemadministratörer visa eller ladda ner via användargränssnittet i Fortnox Kvitto och Resa under fliken “Rapporter” som antingen html eller PDF. Detta kan därefter skickas in till Fortnox bokföring och visas där.

Systemadministratörer och konsulter kan även ladda ner uppgifterna via en avstämningsrapport i excel via fliken “Min Organisation” i Kvitto & Resa. Användare utan admin-behörighet kan ladda ner sina rapporter via fliken “Utläggsrapporter” i privat läge. Övriga personuppgifter (ex: användarnamn, telefonnummer, mejladress) propageras från Fortnox och visas i fliken “Inställningar” i privat läge.


Radering av personuppgifter
Ska en användare raderas från Kvitto & Resa sker det i samband med att användaren tas bort/raderas i Fortnox. Detta uppdateras sedan i Kvitto & Resa därefter via integrationen dessa två emellan. 

Utläggsrapporter eller enskilda utlägg kan raderas av användaren fram till dess att dessa är inskickade.

Inskickade utläggsrapporter kan endast raderas av en systemadministratör, konsult eller Fortnox support.

Genom att som systemadministratör i gränssnittet verifiera att användarkontot samt utläggsrapporterna inte visas, garanteras uppgifterna som raderade.