Fortnox Användarstöd

Ändra - Användare

Obs! Detta kan endast utföras av en systemadministratör.


Om uppgifter om en person är felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du som Systemadministratör rätta dessa personuppgifter.


1. Klicka på bolagets namn, längst upp i programmet
2. Välj sedan Administrera användare.
3. Klicka på den persons namn där personuppgifter ska ändras. Då öppnas en ruta med de personuppgifter som finns registrerad på användaren. Ändra och klicka sedan på Spara.


Vill du ändra dina egna uppgifter utan att ha behörighet som systemadministratör, kan du ändra dessa genom att:

1. Klickanpå bolagets namn i menyn.
2. Välj Inloggningsuppgifter, en ruta med dina uppgifter visas.
3. Ändra uppgifterna i fältet och klicka på Spara.