Fortnox Användarstöd

Ändra - Anställd

Du kan ändra en anställds personuppgifter på personalkortet i Fortnox Lön.

1. Klicka på Register uppe till höger i programmet och välj Personal.
2. Sök upp namnet eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas personalkortet för aktuell person upp.
3. I personalkortet kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på Spara.


Ett anställningsnummer ska inte avslöja individen, därför rekommenderas att inte använda personnummer, födelsenummer eller namn. För att man ska kunna följa denna rekommendation har vi i Fortnox Lön gjort följande förändringar:

- Det går nu att ändra anställningsnummer på en anställd.
- Spärr vid inmatning av ett anställningsnummer som är personnummer

Ändra anställningsnummer:

1. Klicka på Register i menyn till höger
2. Välj Personal
3. Klicka på Personalinfo
4. Ändra nummer i fältet och klicka på Spara